Produkt CR EuroVelo 11

Popis produktu

EuroVelo je sieť diaľkových cyklistických trás, ktoré spájajú významné európske destinácie. Prešovským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom prechádza trasa EuroVelo 11, ktorá vedie z nórskeho Nordkappu až do gréckych Atén a je dlhá až 6 550 km. Predstavujeme vám produkt cestovného ruchu „Eurovelo 11“, ktorý prechádza celým Prešovským krajom v dĺžke 157 km. Na cyklotrase alebo v jej blízkom okolí nájdete množstvo prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostí, ktoré vám priblížia históriu a tradície Prešovského kraja. Čaká na vás pestrá ponuka prírodných unikátov, prameňov minerálnych vôd, miest s prekrásnym výhladom, múzeá a galérie.

Itinerár

SVS - EuroVelo11 - 1. DEN PIKTO (1) 30%     Mníšek nad Popradom – Muszyna

09:00                       ➡️ odchod z Mníška nad Popradom

10:00 - 10:30           ➡️ Sulín - minerálny prameň Ščava

V obci Sulín sa nachádza sulínska minerálna voda, ktorá sa začala využívať na plnenie fliaš už v roku 1836. Prameň je voľne dostupý širokej verejnosti.

Sulín - Prameň Sulínka-2

10:40 - 12:00           ➡️ Sulín - Malá vodná elektráreň

Cestou od prameňa sa môžete zastaviť pri Malej vodnej elektrárni Sulín, ktorá je v prevádzke od roku 1994 a vyrába ekologicky čistým spôsobom elektrickú energiu. 

13:30 - 14:30           ➡️ Muszyna SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene (viac ako 10 miest, kde sa dá najesť)

14:45 - 15:15           ➡️ Muszyna - Senzorické záhrady a vyhliadka

Senzorické záhrady alebo Záhrady zmyslov (Ogrody zmysłów) sú zaujímavým parkom, ktorý je vhodným miestom na prechádzku a načerpanie energie. Vyvrcholením putovania senzorickými záhradami je vrchol kopca, na ktorom sa nachádza vyhliadková veža. 

Senzorická záhrada 3

15:30                      ➡️ Hrad Muszyna

Ruiny hradu pochádzajú zo 16. storočia. Je z nich pekný výhľad na povodie riek Poprad, Szczawnika a Muszynki.

                               ➡️  Muszyna SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene SVS - EuroVelo11 - PIKTO1 zmensene (viac ako 10 miest, kde sa dá ubytovať a viac ako 5 miest, kde sa dá najesť)

SVS - EuroVelo11 - 2. DEN PIKTO 30%      Mníšek nad Popradom – Muszyna

8:00 - 9:00   raňajky Muszyna

9:20 - 10:00           ➡️ Kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi

                              ➡️ Prameň Ščava

Drevená kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi bola postavená miestnymi obyvateľmi na pamiatku dávno existujúceho monastiera v Legnave. V Legnave  sa nachádza minerálny prameň Ščava, približne 200 metrov za odbočkou pred mostom od štátnej cesty Malý Lipník – Legnava, v areáli bývalého prírodného amfiteátra. 

11:00 - 11:30        ➡️ Plavnica – Drevenice, Drevená zvonica

Kolorit obce Plavnica dotvára viacero zachovaných malebných dreveníc.

13:30 - 14:30        ➡️  Lipany SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene (v regióne viac ako 5 miest, kde sa dá najesť)

14:30 - 15:30        ➡️  Masív Balažka s vyhliadkovou vežou

Vyhliadková veža na Balažke je výborným miestom, ktoré ponúka výhľady na mesto Lipany, okolité vrchy a Kamenický hrad.

Veža Balažka Lipany 1

16:00 - 16:30       ➡️  Pečovská Nová Ves - Klasicistická kúria

Klasicistická kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia.

                            ➡️  Kostol svätého Ondreja Apoštola

Prvá zmienka o kostole sv. Ondreja Apoštola pochádza z roku 1334. Kostol však vyhorel a na jeho mieste bol postavený súčasný kostol v druhej polovici 16. storočia.

Klasicistická kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia.

16:45                  ➡️  Obchod na korze

                           ➡️  Hradby mesta Sabinov s baštami

                           ➡️  Piaristické lýceum v Sabinove

                          ➡️  Mestská radnica v Sabinove

Sabinov – prehliadka mesta.

Sabinov centrum

                         ➡️ Sabinov SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene SVS - EuroVelo11 - PIKTO1 zmensene  (v regióne viac ako 5 miest, kde sa dá ubytovať a najesť)

SVS - EuroVelo11 - 3. DEN PIKTO (1) 30%     Sabinov – Prešov

8:30                      ➡️  Sabinov

9:15 - 11:45          ➡️  Veľký Šariš - Lávka

                             ➡️  Hrad Šariš

Hrad Šariš patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku.

 Hrad Šariš

12:15 - 13:30       ➡️  Prešov SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene (viac ako 10 miest, kde sa dá najesť)

13:30 - 16:00      ➡️  Mestská pamiatková rezervácia Prešov – centrum mesta

                           ➡️  Rákociho palác – Krajské múzeum

                          ➡️  Caraffova väznica s galériou

                          ➡️  Neptúnova fontána

 Neptúnova fontána

16:00 - 17:00   ➡️  Konkatedrála sv. Mikuláša

                        ➡️  Gréckokatolíckej Katedrála sv. Jána Krstiteľa - Kópia Turínskeho plátna

17:20              ➡️  Kalvária v Prešove 

Kalvária nad mestom Prešov predstavuje barokový komplex s cenným interiérom. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska.

 Kalvária v Prešove

                      ➡️ Prešov SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene SVS - EuroVelo11 - PIKTO1 zmensene (viac ako 25 miest, kde sa dá ubytovať a viac ako 25 miest, kde sa dá najesť)

SVS - EuroVelo11 - 4. DEN PIKTO 30%    Prešov

9:00 - 10:30    ➡️  Prešov - Ortodoxná synagóga a Židovské múzeum

11:00 - 12:30  ➡️  PrešovNKP Solivar

Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

 NKP Solivar

12:30 - 14:00  ➡️ Prešov  SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene (viac ako 25 miest, kde sa dá najesť)

14:45 - 17:30  ➡️  Cykloželeznička Sigord a Lesný náučný chodník Sigord

 Lodenica Sigord

18:00             ➡️  Prešov SVS - EuroVelo11 - PIKTO2 2 zmensene SVS - EuroVelo11 - PIKTO1 zmensene (viac ako 25 miest, kde sa dá ubytovať a viac ako 25 miest, kde sa dá najesť)


Body výletu

Kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi

Drevená kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi bola postavená miestnymi obyvateľmi na pamiatku dávno existujúceho monastiera v Legnave. V roku ...

Prameň minerálnej vody Ščava

Prírodná stredne mineralizovaná voda s obsahom Ca, Mg, Fe a C. Kvalitou patrí medzi jedny z najlepších vôd v regióne. Voda pozitívne ovplyvňuje funkci...

Drevenice

Drevenice pochádzajú z obdobia na prelome 19. a 20. storočia....

Drevená zvonica

Drevená zvonica pochádza z roku 1909. Nachádza sa pri evanjelickom kostole....

Rozvodie

Obec Bajerovce sa nachádza na chrbte stredoeurópskeho rozvodia. Na každej strane tohto chrbta vyviera potok. Jeden smeruje na juh a vlieva sa do Čiern...

Kamenný vodný mlyn

Mlyn pochádza zo 17. storočia. Bol hnaný vodou, ktorá bola privádzaná na vrch dreveného kolesa. Mlyn mlel zrno na krupicu, múku a šrot. Taktiež sa pom...

Masív Balažka s vyhliadkovou vežou

Horský masív Balažka (643 m n.m.) nájdete pri meste Lipany a dávame vám hod o pozornosti kvôli zaujímavosti z viacerých uhlov pohľadov. Pod železničný...

Klasicistická kúria

Táto klasicistická kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. Je to jednopodlažná budova s viacerými zaujímavými architektonickými stavbami. ...

Kostol sv. Ondreja apoštola

V roku 1739 bol v Chmeľnici postavený Kostol sv. Andreja apoštola farárom Antonom Zechowským, ktorý ho staval z vlastných prostriedkov. Dokončil ho jeho nástupca farár Johann Jakob

Obchod na Korze

Tento dom alebo najmä mesto Sabinov preslávil slovenský oscarový film s názvom Obchod na Korze (1964). Hlavnou témou filmu je arizácia galantérie star...

Hradby mesta Sabinov s baštami

Stredoveké hradby mesta obkolesujú centrum mesta, do ktorého sa kedysi dalo dostať cez dve strážené brány. Jedna viedla z juhu a druhá zo severu.

Piaristické lýceum v Sabinove

Piaristické lýceum v Sabinove predstavuje renesančné protestantské lýceum z roku 1530, ktoré bolo v rokoch 1745 – 1748 barokovo prestavané a premenené na piaristické gymnázium s kláštorom.

Mestská radnica v Sabinove

Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Sabinova je historická radnica postavená na prelome 19. a 20. storočia v neogotickom slohu. Budova vyhlásená aj za národnú kultúrnu pamiatku sa

Renesančná zvonica

Táto zvonica dotvára sakrálny komplex námestia v Sabinove. Predstavuje jednu z významných pamiatok tzv. Východoslovenskej renesancie. Zvonica bola pos...

Lávka Veľký Šariš

Zaujímavou atrakciou v meste Veľký Šariš je nový cyklistický most prechádzajúci cez rieku Torysa, ktorý pripomína stredovekú stavbu. Lávka je funkčnou...

Hrad Šariš

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára.

Mestská pamiatková rezervácia Prešov

Mesto Prešov je pokladané za metropolu regióna Šariša. Najstaršie zmienky o Prešove pochádzajú z roku 1247.

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Caraffova väznica s galériou

Budova vznikla na začiatku 16. storočia. Pôvodne slúžila ako sklad vína, keďže v blízkosti sa nachádzala vináreň. Väznica dostala svoje pomenovanie kv...

Neptúnova fontána

Neptúnova fontána v Prešove je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Fontánu dal postaviť bohatý haličský obchodník M. Holländer z vďačnosti...

Konkatedrála sv. Mikuláša

Konkatedrála, vybudovaná v polovici 14. storočia v neskorogotickom štýle a ukončená v roku 1515, je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku.

Kópia Turínskeho plátna

Jedna z najvýznamnejších kresťanských relikvií sa nachádza v Prešove, konkrétne v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Ide o ľanovú plachtu,...

Kalvária v Prešove

Kalvária je barokový komplex vypínajúci sa na nevysokom kopci na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska.

  • EuroVelo11_340x340px