Drevenice

  • Drevenice, Plavnica
  • Drevenice-Plavnica 3
  • Drevenice-Plavnica 2
  • Drevenice-Plavnica

Drevo, ako základný stavebný materiál, sa udržal na severe Slovenska až do druhej polovice 18. storočia, kedy sa začalo stavať z kameňa alebo tehly. Zo začiatku sa drevenice stavali bez hlbokých základov. Pivnice sa začali budovať až v druhej polovici 19. storočia. Pod rohy domov sa kládli kamene a medzery medzi drevami kvôli izolácii sa vypĺňali hlinou, machom, pilinami a pod.Steny hospodárskych budov ostávali neupchaté. Zvnútra sa steny omazali hlinou a vybielili vápnom. Podľa počtu miestností a v závislosti od pôdorysu sa drevenice členili na dvoj, troj alebo viacpriestorové stavby. Maštaľ bývala poväčšine pripojená k domu stenou aj strešnou konštrukciou.

Kolorit obce Plavnica dotvára viacero zachovaných malebných dreveníc.

Drevenice-Plavnica 3

Drevenice-Plavnica 2

Drevenice, Plavnica


  • Adresa: 065 45 Plavnica
  • GPS: 49°16'18.56", 20°46'37.81"

V blízkosti výletu

Iné Plavnica0,20 km
Gastro Plavnica0,24 km
Obchod Plavnica0,33 km
Obchod Plavnica0,34 km
Gastro Plavnica0,38 km
Iné Plavnica0,20 km
Gastro Plavnica0,24 km
Obchod Plavnica0,33 km
Obchod Plavnica0,34 km
Gastro Plavnica0,38 km
Iné Plavnica0,20 km
Gastro Plavnica0,24 km
Obchod Plavnica0,33 km
Obchod Plavnica0,34 km
Gastro Plavnica0,38 km