Aktuálna trasa
Plánovaná trasa

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

082 57 Ľutina

Gréckokatolícka bazilika bola postavená v roku 1908. V roku 1988 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie tohto chrámu za Baziliku minor. Nachádza sa tam ...

Drevený chrám s vyhliadkovou vežou

082 57 Ľutina

Drevený chrám svätej Rodiny s vyhliadkovou vežou v Ľutine sa vyníma na skale nad Bazilikou Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Posvätený bol v roku 2015.

Gréckokatolícky chrám sv. Jakuba mladšieho apoštola

Droga Wojewódzka 971 28, 33-370 Powroźnik Muszyna

Je to najstarší kostol v južnom Poľsku, ktorý je zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Bol postavený v roku 1600, no dôsledkom r...

Hrad Muszyna

Antoniego Kity 21, 33-370 Muszyna

Ruiny hradu pochádzajú zo 16. storočia. Je z nich pekný výhľad na povodie riek Poprad, Szczawnika a Muszynki. Na tomto mieste pôvodne stála drevená hr...

Hrad Plaveč

065 44 Plaveč

Hrad Plaveč postavili na obranu cesty do Poľska približne okolo roku 1294. Hrad prechádza obnovou, je ľahko dostupný a ponúka nádherný výhľad na široké okolie.

Hrad Šariš

082 21 Veľký Šariš

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára.

Hradby mesta Sabinov s baštami

083 01 Sabinov

Stredoveké hradby mesta obkolesujú centrum mesta, do ktorého sa kedysi dalo dostať cez dve strážené brány. Jedna viedla z juhu a druhá zo severu.

Kalvária v Prešove

12369, Slávičia, 080 01 Prešov

Kalvária je barokový komplex vypínajúci sa na nevysokom kopci na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska.

Kamenný vodný mlyn

082 71 Krivany

Mlyn pochádza zo 17. storočia. Bol hnaný vodou, ktorá bola privádzaná na vrch dreveného kolesa. Mlyn mlel zrno na krupicu, múku a šrot. Taktiež sa pom...

Kaplnka pri kaštieli

082 22 Šarišské Michaľany

Táto kaplnka zasvätená Povýšeniu Svätého kríža je postavená v barokovom štýle. Vznikla v roku 1736 ako prístavba ku kaštieľu. Fasádu kaplnky skrášľuje...

Kaštieľ Fintice

Grófske Nádvorie 210/1, 082 16 Fintice

Kaštieľ bol vybudovaný v prvej polovici 17. storočia v renesančnom štýle. Kaštieľ je prepojený s vedľajším kostolom pomocou budovy premosťujúcej potok...

Kaštieľ Šarišské Michaľany

Kapitána Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany

Už v 15. storočí stála na mieste kaštieľa kúria. V rokoch 1585-1642 bola budova prerobená na renesančný kaštieľ. Na vonkajšej časti kaštieľa sa nachá...

Klasicistická kúria

082 56 Pečovská Nová Ves

Táto klasicistická kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. Je to jednopodlažná budova s viacerými zaujímavými architektonickými stavbami. ...

Konkatedrála sv. Mikuláša

Hlavná ulica, 080 01 Prešov

Konkatedrála, vybudovaná v polovici 14. storočia v neskorogotickom štýle a ukončená v roku 1515, je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku.

Kópia Turínskeho plátna

Hlavná 2871/1, 080 01 Prešov

Jedna z najvýznamnejších kresťanských relikvií sa nachádza v Prešove, konkrétne v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Ide o ľanovú plachtu,...

Kostol navštívenia Panny Márie

Hlavná 375/126, 082 16 Fintice

Kostol bol dokončený v roku 1755. V interiéri kostola dominuje hlavný oltár, na ktorom je zobrazené Navštívenie Panny Márie. Po bokoch sú oltáre znázo...

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Mníšek nad Popradom 116, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kostol bol postavený koncom 80. rokoch 18. storočia. Štýl stavby je novorománsky s klasicistickými prvkami. V roku 1813 bol kostol zničený dôsledkom p...

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Námestie slobody, 083 01 Sabinov

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou mesta Sabinov je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel,

Kostol sv. Jozefa ženícha Najsvätejšej Panny Márie

Kościelna 62, 33-370 Muszyna

Pôvodný drevený kostol bol postavený v roku 1300 a súčastný v rokoch 1676-1728. Z vonku kostol zdobí zvonica s cibuľovou kupolou. Vnútri sú maľované d...

Kostol sv. Vavrinca

Jakubovany 33, 083 01 Jakubovany

Rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca diakona v Jakubovanoch je jednoloďovou stavbou so štvorcovým presbytériom, ktoré má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300. Od

Kostol svätého Ondreja Apoštola

Kostolná 56, 082 56 Pečovská Nová Ves

Prvá zmienka o kostole sv. Ondreja Apoštola pochádza z roku 1334. Kostol však vyhorel. Na jeho mieste bol postavený súčasný kostol v druhej polovici 1...

Kostol Všetkých Svätých

Brezovica 44, 082 74 Brezovica

Tento ranogotický kostol bol postavený okolo roku 1300. V období renesancie si prešiel úpravou. Vstupný portál do kostola je postavený v štýle florent...

Ľubovniansky hrad

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Hrad bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Najprv mal funkciu ako hraničný strážny hrad, ktorý chránil obchodné cesty do Poľska. V tomto čase v...

Masív Balažka s vyhliadkovou vežou

Lipany

Horský masív Balažka (643 m n.m.) nájdete pri meste Lipany a dávame vám hod o pozornosti kvôli zaujímavosti z viacerých uhlov pohľadov. Pod železničný...