Hrad Muszyna

  • Hrad Muszyna

Ruiny hradu pochádzajú zo 16. storočia. Je z nich pekný výhľad na povodie riek Poprad, Szczawnika a Muszynki. Na tomto mieste pôvodne stála drevená hradba z 11. storočia. O tri storočia neskôr bola posilnená kameňmi. Spočiatku hrad spĺňal len ochrannú funkciu. Postupne sa hrad zdokonaľoval vo svojich vybaveniach ako padací most s priekopou. V 16. storočí bol hrad vážne poškodený a vybudovaný nanovo v renesančnom štýle a stalo sa z neho obytné sídlo. O storočie neskôr hrad stratil svoj význam, pretože opäť vyhorel a obytnú časť už neobnovili. Od 18. storočia bol natrvalo opustený. Vďaka práce archeológom môžeme dnes obdivovať múry a predmety z hradu, ktoré sa z časti zachovali dodnes.

Hrad Muszina


V blízkosti výletu

Gastro Muszyna0,26 km
Gastro Muszyna0,32 km
Obchod Muszyna0,35 km
Iné Muszyna0,37 km
Ubytovanie Muszyna0,44 km
Gastro Muszyna0,26 km
Gastro Muszyna0,32 km
Obchod Muszyna0,35 km
Iné Muszyna0,37 km
Ubytovanie Muszyna0,44 km
Gastro Muszyna0,26 km
Gastro Muszyna0,32 km
Obchod Muszyna0,35 km
Iné Muszyna0,37 km
Ubytovanie Muszyna0,44 km