Židovské múzeum

  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-5
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-2
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-3
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-4
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-6
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-7
  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-8

V domčeku na Jarkovej ulici v Prešove sa našli pozostatky kresieb s hebrejským písmom. Jednalo sa o malú židovskú modlitebňu, ktorá sa v roku 1928 premenila na múzeum. V roku 1931 sa premiestnilo do budovy Kumštu. Prešovské židovské múzeum patrilo medzi prvé na Slovensku. Na zhromažďovaní vyše 300 predmetov mali zásluhu predseda geologickej obce Ing. Eugen Bárkány, ktorý bol reštaurátorom a syn prešovského rabína Dr. Teodor Austerlitz. Počas Druhej svetovej vojny bolo múzeum pozastavené. Po vojne v dôsledku malého záujmu boli zbierky premiestnené do Štátneho židovského múzea v Prahe. Opätovne boli v roku 1993 vrátené do Prešova a na konci tohto roku boli sprístupnené verejnosti. 

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-2

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-3

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-4

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-5

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-6

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-7

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-8


  • Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
  • GPS: 49°0'0.29", 21°14'15.56"

V blízkosti výletu

Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,65 km
Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,65 km
Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,65 km