Malá vodná elektráreň

  • MVE Sulín

Malá vodná elektráreň Sulín je v prevádzke od roku 1994 a vyrába ekologicky čistým spôsobom elektrickú energiu. Využíva prirodzený spád koryta rieky Poprad, ktorý v danom mieste vytvára meander. Voda k turbínam sa privádza kanálom, ktorý je vybudovaný ako banská štôlňa v dĺžke 2 km. Štôlňa je kruhového tvaru o priemere 3,6 m a spáde 7,62 promile. Takýmto riešením sa získal rozdiel hladín pred a za turbínou cca. šesť metrov. Celkový inštalovaný výkon malej vodnej elektrárne je 945 kW.

 Zdroj: Ladislav Myttnik jr.

 Zdroj: Ladislav Myttnik jr.

Zdroj foto: Ladislav Myttnik jr.


  • Adresa: Sulín 1, 065 46 Sulín
  • GPS: 49°21'41.86", 20°48'11.89"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Malý Lipník0,63 km
Iné Plavnica10,00 km
Gastro Plavnica10,37 km
Iné Stará Ľubovňa10,40 km
Obchod Plavnica10,46 km
Ubytovanie Malý Lipník0,63 km
Iné Plavnica10,00 km
Gastro Plavnica10,37 km
Iné Stará Ľubovňa10,40 km
Obchod Plavnica10,46 km
Ubytovanie Malý Lipník0,63 km
Iné Plavnica10,00 km
Gastro Plavnica10,37 km
Iné Stará Ľubovňa10,40 km
Obchod Plavnica10,46 km