Mestská pamiatková rezervácia Prešov

  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-09
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-01
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-02
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-03
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-04
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-05
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-06
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-07
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-08
  • Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-10

Mesto Prešov je pokladané za metropolu regiónu Šariš. Najstaršie písomné zmienky pochádzajú z roku 1247. V roku 1347 sa začala výstavba Kostola sv. Mikuláša, ktorý môže byť považovaný za jeden zo symbolov mesta. Slobodným kráľovským mestom sa Prešov stal v roku 1374. V období okolo roku 1480 patril Prešov k ôsmim najvýznamnejším mestám v Uhorsku. Mesto začalo s výstavbou hradieb, ktorú dokončilo v prvej polovici 15. storočia. Na začiatku 16. storočia bola postavená Caraffova väznica, ktorá pravdepodobne slúžila pôvodne ako zbrojnica. V 16. a 17. storočí sa z Prešova stalo významné obchodné centrum. V tomto období sa pri opravách budov uplatňovala renesancia, ktorá je dominantným prvkom Rákociho paláca. Na začiatku 19. storočia sa z Prešova stalo centrum gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Sarišská galéria, Prešov

Neptúnová fontána Prešov-1

Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-10

Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-09

Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-08

Mestská pamiatková rezervácia, Prešov-01

Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-1


V blízkosti výletu

Iné Prešov0,06 km
Gastro Prešov0,17 km
Gastro Prešov0,22 km
Gastro Prešov0,24 km
Iné Prešov0,74 km
Iné Prešov0,06 km
Gastro Prešov0,17 km
Gastro Prešov0,22 km
Gastro Prešov0,24 km
Iné Prešov0,74 km
Iné Prešov0,06 km
Gastro Prešov0,17 km
Gastro Prešov0,22 km
Gastro Prešov0,24 km
Iné Prešov0,74 km