Ortodoxná synagóga

  • Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-1

Ortodoxná synagóga je národnou kultúrnou pamiatkou postavenou v roku 1898. V tom istom roku na sviatok Jom Kipur bola synagóga slávnostne uvedená do používania. Je postavená v maurickom štýle s bohatým a umelecky vzácnym interiérom aj exteriérom. Počas okupácie si nemecká armáda zriadila v synagóge garáže a maštale. Po oslobodení v nej bola kuchyňa. Celá synagóga si neskôr vyžadovala nutné opravy a doplnenie zariadenia. Až potom sa opäť dostala do používania, keď ju v roku 1948 vysvätili. V roku 1989 prejavila americká organizácia s názvom Pacific Jewish Center z Los Angeles záujem previesť interiér synagógy z Prešova do Los Angeles. Nakoniec sa táto zmena neuskutočnila vďaka odporu židov v Prešove.

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-2

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-3

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-4

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-5

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-6

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-7

Ortodoxná židovská synagoga a múzeum, Prešov-8


V blízkosti výletu

Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,66 km
Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,66 km
Gastro Prešov0,13 km
Gastro Prešov0,34 km
Iné Prešov0,37 km
Gastro Prešov0,38 km
Iné Prešov0,66 km