Kalvária v Prešove

  • Kalvária, Prešov-02
  • Kalvária, Prešov-01
  • Kalvária, Prešov-03
  • Kalvária, Prešov-04
  • Kalvária, Prešov-05
  • Kalvária, Prešov-06
  • Kalvária, Prešov-07
  • Kalvária, Prešov-08
  • Kalvária, Prešov-09
  • Kalvária-výhľad, Prešov

Komplex Kalvárie pozostáva zo štrnástich barokových kaplniek, kostolíka, katakomb, cintorína a kaplnky Svätých Schodov. Pochádza z 18. storočia a v minulosti táto Kalvária bola považovaná za druhú najkrajšiu v celom Uhorsku. V roku 1753 bol postavený barokový kostolík. Interiér kostola je vyzdobený nástennými maľbami a oltárom s motívom Golgoty. Nad ním sú tri kríže, socha Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána apoštola. Po oboch stranách kostola sa nachádzajú malé kaplnky. Taktiež kostol má tri zvony, z roku 1752, 1774 a 1824. Posledný zvon bol odliaty z dela, ktorý bol nájdený v mestskej priekope a pochádzal z roku 1544. Toto miesto je veľmi obľúbené aj vďaka svojmu výhľadu na celé mesto. 

Kalvária, Prešov-01

Kalvária, Prešov-03

Kalvária, Prešov-04

Kalvária, Prešov-05

Kalvária, Prešov-06

Kalvária, Prešov-07

Kalvária, Prešov-08

Kalvária, Prešov-09

Kalvária-výhľad, Prešov


V blízkosti výletu

Gastro Prešov0,74 km
Gastro Prešov0,75 km
Iné Prešov0,75 km
Gastro Prešov0,76 km
Gastro Prešov0,77 km
Gastro Prešov0,74 km
Gastro Prešov0,75 km
Iné Prešov0,75 km
Gastro Prešov0,76 km
Gastro Prešov0,77 km
Gastro Prešov0,74 km
Gastro Prešov0,75 km
Iné Prešov0,75 km
Gastro Prešov0,76 km
Gastro Prešov0,77 km