Prameň minerálnej vody Ščava

  • Min. prameň Ščava-Legnava-2
  • Min. prameň Ščava-Legnava-3
  • Min. prameň Ščava-Legnava

Prírodná stredne mineralizovaná voda s obsahom Ca, Mg, Fe a C. Kvalitou patrí medzi jedny z najlepších vôd v regióne. Voda pozitívne ovplyvňuje funkciu srdcového svalu a svalov pohybovej sústavy. Pravidelný pitný režim priaznivo pôsobí na organizmus a pomáha pri liečbe nechutenstva, či močových kameňoch.

Min. prameň Ščava-Legnava-3

Min. prameň Ščava-Legnava


V blízkosti výletu

Obchod Legnava0,58 km
Gastro Legnava0,58 km
Ubytovanie Legnava0,91 km
Ubytovanie Starina1,35 km
Gastro Starina1,56 km
Obchod Legnava0,58 km
Gastro Legnava0,58 km
Ubytovanie Legnava0,91 km
Ubytovanie Starina1,35 km
Gastro Starina1,56 km
Obchod Legnava0,58 km
Gastro Legnava0,58 km
Ubytovanie Legnava0,91 km
Ubytovanie Starina1,35 km
Gastro Starina1,56 km