Piaristické lýceum v Sabinove

  • Sabinov centrum - Historické piaristické gymná
  • Info centrum, Galéria Sabinov

V uhorských mestách ku typickým znakom alebo budovám patrili školy na námestiach. Jedným z nich bolo aj toto renesančné protestanské lýceum postavené v roku 1530. V 18. storočí bolo prerobené v barokovom štýle a na jeho mieste vzniklo piaristické gymnázium s kláštorom. Je považované za najvýznamnejšiu pamiatku v meste postavenú v štýle baroka. Dokonca v roku 1963 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku s názvom Lýceum v Sabinove. Dnes tam môžeme nájsť turisticko-informačné centrum, galériu alebo aj múzeum.

info-centrum-galeria-sabinov_full


V blízkosti výletu

Gastro Sabinov0,07 km
Iné Sabinov0,16 km
Ubytovanie Sabinov0,18 km
Iné Sabinov0,20 km
Gastro Sabinov0,25 km
Gastro Sabinov0,07 km
Iné Sabinov0,16 km
Ubytovanie Sabinov0,18 km
Iné Sabinov0,20 km
Gastro Sabinov0,25 km
Gastro Sabinov0,07 km
Iné Sabinov0,16 km
Ubytovanie Sabinov0,18 km
Iné Sabinov0,20 km
Gastro Sabinov0,25 km