Drevená zvonica

  • Drevená zvonica, Plavnica

Drevená zvonica v Plavnici pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Má stĺpikovú-doštenú konštrukciu a je postavená v prevládajúcom slohu ľudového staviteľstva. Nachádza sa pri evanjelickom kostole. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 2016.


  • Adresa: 065 45 Plavnica
  • GPS: 49°16'19.43", 20°46'38.53"

V blízkosti výletu

Iné Plavnica0,17 km
Gastro Plavnica0,27 km
Obchod Plavnica0,31 km
Gastro Plavnica0,35 km
Obchod Plavnica0,36 km
Iné Plavnica0,17 km
Gastro Plavnica0,27 km
Obchod Plavnica0,31 km
Gastro Plavnica0,35 km
Obchod Plavnica0,36 km
Iné Plavnica0,17 km
Gastro Plavnica0,27 km
Obchod Plavnica0,31 km
Gastro Plavnica0,35 km
Obchod Plavnica0,36 km