O projekte

Krajská organizácia cestovného ruchu a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s hlavnými aktérmi v cykloturistike v regióne sa zaoberajú problematikou budovania trasy EuroVelo 11, ktorá prechádza cez náš kraj a pokračuje do Košického kraja.

V Európe bola navrhnutá sieť cyklotrás celoeurópskeho významu – EuroVelo. Trasy križujú celú Európu od severu na juh a od západu na východ. Celková dĺžka navrhnutých trás je 65 500 km. Sieť nie je ešte dokončená, preto je potrebné pred cestou zaobstarať si aktuálne mapy. Autorom ciest EuroVelo je Európska cyklistická federácia (ECF), ktorá bola založená v roku 1983. V súčasnosti zastrešuje 56 cyklistických národných a miestnych asociacií z 38 štátov. Federácia podporuje používnie bicyklov k doprave, na šport a rekreáciu. Cez Slovensko prechádza pár kilometrov EuroVelo 6 a EuroVelo 11.

Viac informácií:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Projekt s názvom: Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom

Číslo projektu:   PLSK.01.01.00-12-0111/17

Vedúci partner: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

http://muszyna.pl/pl/2071/0/nowy-produkt-turystyczny-–-odcinek-transeuropejskiej-trasy-rowerowej-eurovelo-11-–-preszow-muszyna-mniszek-nad-popradem.html    

Obrázok4

Projektoví partneri:     

  •  Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Obrázok2

 

Web severovychod.sk

 

  •  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa  

 

Web lrz.sk

 

Začiatok projektu:         07/2018

Ukončenie projektu:      9/2021

Celkové náklady projektu:  3 256 730,79 €          

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF:  2 768 221,15 €

Národné spolufinancovanie: 114 880,40 €

Hlavný cieľ projektu:

  • Zvýšenie atraktivity a rozvoj slovensko-poľskej pohraničnej oblasti vytvorením spoločného turistického produktu, ktorý vyplýva z kultúrnych a prírodných zdrojov tejto oblasti, angažovaním 3 partnerov (jeden z Poľska, dvaja zo Slovenska).

Špecifické ciele projektu sú:

  • Rozvíjanie poľsko-slovenskej spolupráce
  • Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
  • Zvýšenie trvalo udržateľného využitia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia

Opis projektu:

- Vytvorenie 28,11 km úseku cyklotrasy EuroVelo 11 medzi obcami Muszyna a Mníšek nad Poprad- výstavba 2 lávok cez rieku Poprad, v obciach_ Legnava-Milik a Andrzejówka – M. Lipník. V Andrzejówke sa pri lávke vybuduje cykloodpočívadlo,

- označenie úseku cesty s nízkou intenzitou premávky, ktorý spája údolie Popradu s Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto úseku sa nachádzajú obce: M. Lipník – Plavnica – Lipany – Sabinov – Veľký Šariš – Prešov,

- vytvorenie cykloodpočívadiel (Milik – PL) a turistického informačného centra v Sulíne (SR),

- príprava objektov pri cyklotrase pre získanie medzinárodného certifikátu Vitajte cyklisti, ktorú bude realizovať nezisková organizácia Jantárová cesta z vlastných zdrojov,

- propagácia a marketing.

 

Aktivity partnera  Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska:

- Značenie 100 km trasy v súlade s STN 08028

- Informačný systém (30 ks)

- produkt CR s komplexnou ponukou atraktivít na trase EV 11

- 2 propagačné podujatia

- tvorba webovej stránky EV 11 a SEO služba

- informačný materiál (brožúra) PL/SK/AJ

- prezentácia na 2 veľtrhoch CR

- videoprezentácia nového produktu CR v koridore EV 11 a elektronická verzia produktu

- propagačné pakety

10415_full

Viac info na obrázku plánovanej trasy:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666080240092530

 

Zdroje použitých textov:

www.pamiatkynaslovensku.sk

sk.wikipedia.org

www.severovychod.sk

www stránky príslušných miest, obcí a farských úradov