O projekte

Krajská organizácia cestovného ruchu a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s hlavnými aktérmi v cykloturistike v regióne sa zaoberajú problematikou budovania trasy EuroVelo 11, ktorá prechádza cez náš kraj a pokračuje do Košického kraja.

V Európe bola navrhnutá sieť cyklotrás celoeurópskeho významu – EuroVelo. Trasy križujú celú Európu od severu na juh a od západu na východ. Celková dĺžka navrhnutých trás je 65 500 km. Sieť nie je ešte dokončená, preto je potrebné pred cestou zaobstarať si aktuálne mapy. Autorom ciest EuroVelo je Európska cyklistická federácia (ECF), ktorá bola založená v roku 1983. V súčasnosti zastrešuje 56 cyklistických národných a miestnych asociacií z 38 štátov. Federácia podporuje používnie bicyklov k doprave, na šport a rekreáciu. Cez Slovensko prechádza pár kilometrov EuroVelo 6 a EuroVelo 11.

Viac info na obrázku plánovanej trasy:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666080240092530

 

Zdroje použitých textov:

www.pamiatkynaslovensku.sk

sk.wikipedia.org

www.severovychod.sk

www stránky príslušných miest, obcí a farských úradov