Rôzne minerálne pramene verejne prístupné

  • Min. pramen-Zegiestow 2
  • Min. pramen-Zegiestow

Prameň vyviera v hornej časti Anrejowka. Táto voda má lahodnú a osviežujúcu chuť. Obsahuje kyselinu uhličitú, uhličitan vápenatý a železo. Tento prameň je rozpoznateľný vďaka menšej drevenej nadstavbe.


  • Adresa: 33-360 Żegiestów
  • GPS: 49°21'49.85", 20°48'47.64"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Malý Lipník1,30 km
Gastro Plavnica10,22 km
Obchod Plavnica10,24 km
Iné Plavnica10,39 km
Gastro Plavnica10,78 km
Ubytovanie Malý Lipník1,30 km
Gastro Plavnica10,22 km
Obchod Plavnica10,24 km
Iné Plavnica10,39 km
Gastro Plavnica10,78 km
Ubytovanie Malý Lipník1,30 km
Gastro Plavnica10,22 km
Obchod Plavnica10,24 km
Iné Plavnica10,39 km
Gastro Plavnica10,78 km