Aktuálna trasa
Plánovaná trasa

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

082 57 Ľutina

Gréckokatolícka bazilika bola postavená v roku 1908. V roku 1988 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie tohto chrámu za Baziliku minor. Nachádza sa tam ...

Drevený chrám s vyhliadkovou vežou

082 57 Ľutina

Drevený chrám svätej Rodiny s vyhliadkovou vežou v Ľutine sa vyníma na skale nad Bazilikou Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Posvätený bol v roku 2015.

Gréckokatolícky chrám sv. Jakuba mladšieho apoštola

Droga Wojewódzka 971 28, 33-370 Powroźnik Muszyna

Je to najstarší kostol v južnom Poľsku, ktorý je zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Bol postavený v roku 1600, no dôsledkom r...

Kalvária v Prešove

12369, Slávičia, 080 01 Prešov

Kalvária je barokový komplex vypínajúci sa na nevysokom kopci na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska.

Kaplnka pri kaštieli

082 22 Šarišské Michaľany

Táto kaplnka zasvätená Povýšeniu Svätého kríža je postavená v barokovom štýle. Vznikla v roku 1736 ako prístavba ku kaštieľu. Fasádu kaplnky skrášľuje...

Konkatedrála sv. Mikuláša

Hlavná ulica, 080 01 Prešov

Konkatedrála, vybudovaná v polovici 14. storočia v neskorogotickom štýle a ukončená v roku 1515, je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku.

Kostol navštívenia Panny Márie

Hlavná 375/126, 082 16 Fintice

Kostol bol dokončený v roku 1755. V interiéri kostola dominuje hlavný oltár, na ktorom je zobrazené Navštívenie Panny Márie. Po bokoch sú oltáre znázo...

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Mníšek nad Popradom 116, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kostol bol postavený koncom 80. rokoch 18. storočia. Štýl stavby je novorománsky s klasicistickými prvkami. V roku 1813 bol kostol zničený dôsledkom p...

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Námestie slobody, 083 01 Sabinov

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou mesta Sabinov je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel,

Kostol sv. Jozefa ženícha Najsvätejšej Panny Márie

Kościelna 62, 33-370 Muszyna

Pôvodný drevený kostol bol postavený v roku 1300 a súčastný v rokoch 1676-1728. Z vonku kostol zdobí zvonica s cibuľovou kupolou. Vnútri sú maľované d...

Kostol sv. Vavrinca

Jakubovany 33, 083 01 Jakubovany

Rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca diakona v Jakubovanoch je jednoloďovou stavbou so štvorcovým presbytériom, ktoré má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300. Od

Kostol svätého Ondreja Apoštola

Kostolná 56, 082 56 Pečovská Nová Ves

Prvá zmienka o kostole sv. Ondreja Apoštola pochádza z roku 1334. Kostol však vyhorel. Na jeho mieste bol postavený súčasný kostol v druhej polovici 1...

Kostol Všetkých Svätých

Brezovica 44, 082 74 Brezovica

Tento ranogotický kostol bol postavený okolo roku 1300. V období renesancie si prešiel úpravou. Vstupný portál do kostola je postavený v štýle florent...

Ortodoxná synagóga

Okružná 32, 080 01 Prešov

Ortodoxná synagóga je národno kultúrnou pamiatkou postavenou v roku 1898. V tomto roku na sviatok Jom Kipur bola synagóga slávnostne uvedená do použív...

Chrám blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča

082 57 Olejníkov

Gréckokatolícky chrám blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča bol posvätený v roku 2003....

Chrám Najsvätejšej Trojice

Červená Voda 127, 083 01 Červená Voda

Secesný gréckokatolícky chrám bol postavaný a posvätený v roku 1904....

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Hajtovka 57, 065 45 Hajtovka

Gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1872. V roku 1933 bola veža zasiahnutá bleskom a následne poškodená. Interi...

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky Panny Márie

Drienica 94, 083 01 Drienica

Pôvodný drevený chrám stál trochu nižšie ako terajší. Súčasný chrám bol postavený v roku 1811....

Chrám ochrany presvätej Bohorodičky

Ruská Nová Ves 66, 080 05 Ruská Nová Ves

Gréckokatolícky chrám ochrany presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1790. Po požiari v roku 1880 bol zrekonštruovaný. Hlavný oltár s ikonami poc...

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

083 01 Jakovany

Chrám bol postavený v roku 1865....

Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky

065 42 Ruská Voľa nad Popradom

Gréckokatolícky chrám zasvätený archanjelovi Michalovi bol postavený do dnešnej podoby v roku 1916. Predtým bol chrám z dreva. Zaujímavosťou chrámu je...

Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Čirč 80, 065 42 Čirč

Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v obci Čirč predstavuje kamenný kostol postavený v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu. Rok výstavby chrámu nie je známy. Na jeho

Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla

065 46 Matysová

Pôvodný gréckokatolícky drevený Chrám sv. archanjela Michala bol postavený v roku 1833. Chrám však odkúpilo múzeum v Starej Ľubovni. V súčasnosti sa n...

Chrám sv. Demetera

Hanigovce 80, 082 56 Hanigovce

Barokovo-klasicistický kostol pochádza z konca 18. storočia. Väčšina interiérového zariadenia pochádza z obdobia okolo roku 1881. Za kostolom sv. Deme...