Kostol Všetkých Svätých

  • Kostol Všetkých Svätých, Brezovica

Dominantou obce je práve tento ranogotický kostol, zasvätený Všetkým svätým, bol postavený okolo roku 1300. V období renesancie si prešiel úpravou. Vstupný portál do kostola je postavený v štýle florentskej renesancie, ktorý sa pripisuje vtedy známemu kamenárovi Vincentovi z Dubrovníka. V roku 1660 kostolná veža bola prerobená na barokovú. V druhej polovici 18. storočia bol kostol vybavený novým barokovým zariadením, vrátane hlavného a bočných oltárov. V interiéry kostola sa nachádza niekoľko epitafov, ktoré znázorňujú množstvo patrónov kostola ako je rod Berzeviczi a Petronela Zmeškalová, ktorá má maľovaný epitaf z roku 1600 od Jakuba Kheina. Celkovo kostol prešiel viacerými prácami. V roku 1825 bola ku kostolu pristavaná polkruhová kaplnka.


  • Adresa: Brezovica 44, 082 74 Brezovica
  • GPS: 49°8'42.35", 20°51'1.41"

V blízkosti výletu

Obchod Brezovica0,06 km
Obchod Brezovica0,07 km
Iné Brezovica0,53 km
Gastro Renčišov10,02 km
Ubytovanie Rožkovany10,11 km
Obchod Brezovica0,06 km
Obchod Brezovica0,07 km
Iné Brezovica0,53 km
Gastro Renčišov10,02 km
Ubytovanie Rožkovany10,11 km
Obchod Brezovica0,06 km
Obchod Brezovica0,07 km
Iné Brezovica0,53 km
Gastro Renčišov10,02 km
Ubytovanie Rožkovany10,11 km