Kostol sv. Jozefa ženícha Najsvätejšej Panny Márie

  • Kościół pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie

Pôvodný drevený kostol bol postavený v roku 1300 a súčasný, zasvätený sv. Jozefovi, v rokoch 1676-1728. Zvonku kostol zdobí zvonica s cibuľovou kupolou. Vnútri sú maľované dekorácie a sochy ako je napríklad obraz sv. Jozefa, socha Madony s dieťaťom, obraz ukrižovania Ježiša a obraz sv. Terézie z Avilly. Na oltári, ktorý je inšpirovaný neoklasicizmom, je príbytok v tvare chrámu so zobrazením Zvestovania Panny Márie, ktorý pochádza z roku 1600. Kostol má ďalšie dva bočné oltáre, ktoré sú takisto krásne zdobené.


V blízkosti výletu

Gastro Muszyna0,58 km
Iné Muszyna0,62 km
Obchod Muszyna0,69 km
Gastro Muszyna0,74 km
Iné Muszyna0,82 km
Gastro Muszyna0,58 km
Iné Muszyna0,62 km
Obchod Muszyna0,69 km
Gastro Muszyna0,74 km
Iné Muszyna0,82 km
Gastro Muszyna0,58 km
Iné Muszyna0,62 km
Obchod Muszyna0,69 km
Gastro Muszyna0,74 km
Iné Muszyna0,82 km