Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

  • Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Ľutina

Gréckokatolícka bazilika bola postavená v roku 1908. V roku 1988 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie tohto chrámu za Baziliku minor. Nachádza sa tam aj zreštaurovaný historický barokový ikonostras a oltár z roku 1766. V roku 2010 získala bazilika privilégium plnomocných odpustkov. Interiér chrámu má množstvo vzácností. Príkladom sú mozaiky sv. Jána Pavla II, sv. Faustíny, blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, kňaza a mučeníka Metoda Dominika Trčku a ďalších. Taktiež sa tam nachádzajú aj relikvie všetkých tých, čo sú zobrazení na mozaikách.


V blízkosti výletu

Obchod Ľutina0,26 km
Gastro Ľutina0,26 km
Gastro Ražňany10,02 km
Gastro Renčišov10,05 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,02 km
Obchod Ľutina0,26 km
Gastro Ľutina0,26 km
Gastro Ražňany10,02 km
Gastro Renčišov10,05 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,02 km
Obchod Ľutina0,26 km
Gastro Ľutina0,26 km
Gastro Ražňany10,02 km
Gastro Renčišov10,05 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,02 km