Kostol sv. Vavrinca

  • Kostol sv. Vavrinca, Jakubovany

Kostol, zasvätený sv. Vavrincovi, bol postavený približne v roku 1300 v gotickom štýle. Nachádzajú sa v ňom nástenne maľby, ktoré boli namaľované v rokoch 1300-1320 a sú zachované dodnes. Ide o najvýznamnejšie stredoveké fresky v regióne Šariš. Zobrazujú tri sediace postavy na stene svätyne a taktiež aj stojacu osobu na stĺpe hneď vedľa. Postavy majú v rukách knihy, ktorých symboly sú v tvare kríža, ktoré predstavuje evanjelium a jeho šírenie. Táto kompozícia nemá na celom území Slovenska podobnosť. Najbližšia je v Tirolsku. Na freskách sa tiež nachádzajú tri písmená B.U.S napísané románskym písmom. Môžu pochádzať zo slova JAKOBUS, ako zakladateľ obce Jakub zo Šarišských Sokoloviec. Kostol prešiel viacerými prestavbami a získal barokové a klasicistické prvky. 


V blízkosti výletu

Obchod Jakubovany0,29 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Župčany10,35 km
Gastro Župčany10,41 km
Obchod Jakubovany0,29 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Župčany10,35 km
Gastro Župčany10,41 km
Obchod Jakubovany0,29 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,55 km
Gastro Župčany10,35 km
Gastro Župčany10,41 km