Kostol navštívenia Panny Márie

  • Kostol, Fintice 2

Zaujímavosťou kostola Navštívenia Panny Márie je spojovacia chodba, ktorá prepája kostol s vedľajším kaštieľom z 13. storočia. Kostol bol postavený v roku 1755, no vysvätený až po dokončení interiéru. Výzdoba exteriéru je neskorobaroková až rokoková. Niektoré časti ako páskové ornamenty  rokokovými prekrajovanými riežkami sa zachovali dodnes. Nad barokovým portálom chrámu je zobrazený erb Dessewffyovcov. V interiéri kostola dominuje hlavný oltár, na ktorom je zobrazené Navštívenie Panny Márie. Po bokoch sú oltáre znázorňujúc sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého. Nad vstupom je chór s oltárom, spolu tvoria vzácne neskoro-barokové zariadenia. Po oboch stranách Svätostánku sú relikviáre a vedľa nich anjeli v mierne nadživotnej veľkosti.


  • Adresa: Hlavná 375/126, 082 16 Fintice
  • GPS: 49°3'8.76", 21°17'9.08"

V blízkosti výletu

Gastro Fintice0,10 km
Obchod Fintice0,12 km
Gastro Fintice0,15 km
Gastro Župčany10,29 km
Gastro Župčany10,30 km
Gastro Fintice0,10 km
Obchod Fintice0,12 km
Gastro Fintice0,15 km
Gastro Župčany10,29 km
Gastro Župčany10,30 km
Gastro Fintice0,10 km
Obchod Fintice0,12 km
Gastro Fintice0,15 km
Gastro Župčany10,29 km
Gastro Župčany10,30 km