Drevený chrám s vyhliadkovou vežou

  • Drevený chrám svätej Rodiny, Ľutina

Ďalšiou dominantou areálu Ľutiny je tento drevený chrám sv. Rodiny postavený v roku 2015. Zasvätený sv. Rodine je preto, lebo bol postavený počas roka sv. Rodiny. Ide o kópiu pôvodného zhoreného chrámu, ktorý bol zasvätený sv. Kozmu a Damiánovi, a ktorého základy sú pred bazilikou, kde kedysi stál. Pôvodný chrám zhorel v roku 1908. Napriek tomu, že základy zhoreného kostola sú pred bazilikou, tento chrám bol postavený na neďalekom vŕšku. Ďalším rozdielom medzi týmito kostolmi je, že nová veža nemá zvony. Napriek tomu veža chrámu je veľmi navštevovaná kvôli krásnemu výhľadu na celé okolie. Neďaleko chrámu sa nachádza miniskanzen drevených chrámov. 


V blízkosti výletu

Gastro Ľutina0,39 km
Obchod Ľutina0,39 km
Gastro Ražňany10,05 km
Gastro Šarišské Sokolovce11,16 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,16 km
Gastro Ľutina0,39 km
Obchod Ľutina0,39 km
Gastro Ražňany10,05 km
Gastro Šarišské Sokolovce11,16 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,16 km
Gastro Ľutina0,39 km
Obchod Ľutina0,39 km
Gastro Ražňany10,05 km
Gastro Šarišské Sokolovce11,16 km
Obchod Šarišské Sokolovce11,16 km