Kaplnka pri kaštieli

  • Kaštieľ, Sarišské Michaľany-3

Kaplnka vznikla v roku 1736 ako prístavba ku kaštieľu, ktorý pochádza z 15. storočia. Je zasvätená Povýšeniu Svätého kríža, no pôvodne sv. Floriánovi, ktorého nástenná maľba sa nachádza nad vstupom do kaplnky. Pri tejto maľbe sa nachádza aj erb rodiny Szirmay, ktorej kaplnka slúžila. Je postavená v barokovom štýle. Fasádu kaplnky skrášľuje bohatá štuková výzdoba. Kaplnka má dve stropné maľby. Jedna znázorňuje Nanebovstúpenie Pána. Táto maľba je zvláštna tým, že nemá 12 ale 13 apoštolov. Nevie sa, či trinástym apoštolom je gróf Szirmay alebo umelec. Druhá znázorňuje výjav zo života Ľudovíta IX., francúzskeho kráľa, ktorý bol ochranca posvätných miest vo Svätej zemi. Okrem týchto dvoch malieb interiér zdobí aj jedna z najzaujímavejších v celej Európe. Je to maľba ukrižovanej ženy, sv. Júlie, panny a mučenice. Maľbu takéhoto typu možno nájsť len v tejto kaplnke a potom vo Francúzsku. 


  • Adresa: 082 22 Šarišské Michaľany
  • GPS: 49°4'6.41", 21°7'58.2"

V blízkosti výletu

Gastro Šarišské Michaľany0,07 km
Obchod Šarišské Michaľany0,28 km
Gastro Šarišské Michaľany0,29 km
Obchod Šarišské Michaľany0,39 km
Gastro Šarišské Michaľany0,45 km
Gastro Šarišské Michaľany0,07 km
Obchod Šarišské Michaľany0,28 km
Gastro Šarišské Michaľany0,29 km
Obchod Šarišské Michaľany0,39 km
Gastro Šarišské Michaľany0,45 km
Gastro Šarišské Michaľany0,07 km
Obchod Šarišské Michaľany0,28 km
Gastro Šarišské Michaľany0,29 km
Obchod Šarišské Michaľany0,39 km
Gastro Šarišské Michaľany0,45 km