Aktuálna trasa
Plánovaná trasa

Chrám sv. Demetera

Hanigovce 80, 082 56 Hanigovce

Barokovo-klasicistický kostol pochádza z konca 18. storočia. Väčšina interiérového zariadenia pochádza z obdobia okolo roku 1881. Za kostolom sv. Deme...

Chrám sv. Jána Krstiteľa

Legnava 19, 065 46 Legnava

Miestni gréckokatolíci si súčasný kostol postavili v roku 1883. Je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Postavený bol na staršom základe, ako to dokazuje obsah na zachovaných

Chrám sv. Kataríny Alexandrijskej

Šarišské Dravce 270, 082 73 Šarišské Dravce

Gréckokatolícky chrám sv. Kataríny Alexandrijskej je pôvodne gotický a pochádza zo 14. storočia. Veža kostola bola postavená v roku 1622 a kostol bol zrekonštruovaný...

Chrám sv. Kozmu a Damiána

065 46 Malý Lipník

Kostol bol postavený v klasicistickom štýle v roku 1820. Vstupná brána má datovanie 1820 – 1937....

Chrám sv. Kozmu a Damiána

082 63 Renčišov

Kostol bol postavený v roku 1828 v klasicistickom štýle. Interiérové zariadenie pochádza z prvej polovici 20. storočia....

Chrám sv. Michala

082 71 Ďačov

Gréckokatolícky chrám bol postavený na prelome 13. a 14. storočia v ranogotickom štýle. Pôvodná stavba zostala dodnes....

Chrám sv. Michala archanjela

065 46 Starina

Kostol bol postavený v klasicistickom štýle na začiatku 19. storočia. Zrekonštruovaný bol v roku 1866....

Chrám sv. veľkomučeníka Demetera

065 42 Obručné

Kostol bol postavený v roku 1892 v neoklasickom štýle. Hlavný oltár je vyrobený z dreva a má na sebe ikonostras z roku 1925. ...

Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho

Údol 120, 065 45 Údol

Pravoslávny Chrám svätého veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho pochádza z roku 2001 a bol vysvätený v roku 2002.

Chrám svätého proroka Eliáša

Bajerovce 90, 082 73 Bajerovce

Pravoslávny chrám sv. proroka Eliáša bol postavený v roku 1997, posviacka základného kameňa sa uskutočnila dňa 21. júla 1996. Chrám je postavený v byzantskom slohu s piatimi kupolami

Chrám Svätej prepodobnej Paraskevy

Orlov 137, 065 43 Orlov

Nie sú žiadne dokumenty, ale je známe, že farnosť existovala už od roku 1366. Z rozprávanie medzi ľuďmi je zrejmé, že prvý kostol bol len malá drevená...

Chrám svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla

Milpoš 57, 082 71 Milpoš

Grécko katolícky Chrám svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla bol postavený v roku 1906....

Dom ľubovnianskeho mešťana

Námestie svätého Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa

Dom ľubovnianskeho mešťana zobrazuje život strednej meštianskej vrstvy v Starej Ľubovni. Dom je zariadený nábytkom, ktorý pochádza z 19. storočia. V e...

Drevená zvonica

065 45 Plavnica

Drevená zvonica pochádza z roku 1909. Nachádza sa pri evanjelickom kostole....

Drevenice

065 45 Plavnica

Drevenice pochádzajú z obdobia na prelome 19. a 20. storočia....

Evanjelické kolégium

Hlavná 137, 080 01 Prešov

V roku 1665 sa rozhodlo o založení prešovského evanjelického kolégia. Okrem iných na výstavbu kolégia prispel aj švédsky kráľ, sedmohradské stavy a ni...

Evanjelický a.v. kostol

Plavnica 239, 065 45 Plavnica

Kostol bol postavený v roku 1806 v klasicistickom štýle. Budova kostola je nenápadná, keďže je bez veže....

Evanjelický kostol (nemecký)

Kpt. Nálepku 194/1, 083 01 Sabinov

Kostol bol postavený v rokoch 1796-1802. Stojí vedľa slovenského Evanjelického kostola, ktorý je však novší. Postavili ho za mestskými hradbami smerom...

Evanjelický kostol (slovenský)

Kpt. Nálepku 194/1, 083 01 Sabinov

V roku 1820 bol postavený navlas rovnaký klasicistický evanjelický kostol, ktorý bol zväčša určený pre Slovákov. Taktiež bol postavený za hradbami mes...

Evanjelický kostol sv. Trojice

Hlavná 2942/143, 080 01 Prešov

Evanjelický kostol sv. Trojice je ojedinelou renesančnou stavbou. 17. apríla 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Hlavný vchod, ktorý sa n...

Gápeľ v Prešove

11558, Gápľová, 080 05 Prešov - Solivar

Unikátna stavba - Gápeľ - je ťažné zariadenie soľanky nachádzajúce sa nad šachtou Leopold a patrí k stavbám európskeho významu.

Gr. kat. chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

Šambron 87, 065 45 Šambron

Chrám ochrany presvätej Bohorodičky bol postavený v romantickom štýle v roku 1872. Chrám bol poškodený počas 2. svetovej vojny. Obraz Kladenie do hrob...

Gréckokatolícky chrám

Matice slovenskej 604, 083 01 Sabinov

Gréckokatolícki veriaci v Sabinove nemali svoj chrám až do roku 1989 kedy sa začala výstavba. Skončila sa v roku 1904 a 30. mája toho istého roku, bol...

Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala

Bajerovce 14, 082 73 Bajerovce

Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala bol postavený v roku 1880. Chrám je jednoloďovou stavbou s novorománskymi prvkami. S výstavbou chrámu sa pravdepodobne začalo v roku 1877.