Gápeľ v Prešove

  • Šachta Leopold, Solivar

Gápeľ patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Patrí do komplexu technických pamiatok a múzea Solivar, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Taktiež bol jedným z najväčších gápľov v strednej Európe. Od roku 1752 sa gápeľ používa len na ťaženie soľanky (slanej vody), ktorá sa ťažila pomocou veľkých kožených vriec. Predtým sa používal na dopravu soli alebo cestu baníkov do bane.  Gápeľ bol až do roku 1894 ťahaný koňmi. Neskôr kone vystriedal elektrický motor. Do konca 60. rokov 20. storočia sa takýmto spôsobom ťažila soľanka. 


V blízkosti výletu

Obchod Veľký Šariš10,02 km
Ubytovanie Gregorovce11,13 km
Iné Svinia11,62 km
Obchod Medzany11,63 km
Gastro Gregorovce11,67 km
Obchod Veľký Šariš10,02 km
Ubytovanie Gregorovce11,13 km
Iné Svinia11,62 km
Obchod Medzany11,63 km
Gastro Gregorovce11,67 km
Obchod Veľký Šariš10,02 km
Ubytovanie Gregorovce11,13 km
Iné Svinia11,62 km
Obchod Medzany11,63 km
Gastro Gregorovce11,67 km