Aktuálna trasa
Plánovaná trasa

Kaplnka Svätého Cyrila a Metoda

065 43 Orlov

Kaplnka bola postavená v roku 1925. Od tohto roku sa tam každoročne na ich sviatok 5. júla konajú bohoslužby. Celková oprava kaplnky sa skončila v rok...

Kaplnka Svätého Jána Krstiteľa

065 42 Čirč

Podľa ústne predávanej správy kaplnka vznikla v roku 1770. Postavená bola namiesto drevenej kaplnky, ktorá vyhorela.

Kaplnka Všetkých Svätých, Bodovce

082 66 Bodovce

Kaplnka bola postavená v roku 1862, avšak v súčasnosti sa nevyužíva....

Kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi

065 46 Legnava

Drevená kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi bola postavená miestnymi obyvateľmi na pamiatku dávno existujúceho monastiera v Legnave. V roku ...

Kaplnka Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, pútnické miesto

065 42 Čirč

K prameňu, ktorý bol považovaný za liečivý, prichádzalo množstvo pútnikov, ktorí už postupom času nemali miesto na bohoslužby. Toto bol dôvod postaven...

Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky

082 57 Ľutina

Klasicistickú Kaplnku Zosnutia Presvätej Bohorodičky gréckokatolícki veriaci postavili na mieste, ktoré vyznačila Zuzana Feketeová. Na ľutinskej hore ...

Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie

082 74 Brezovica

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1756....

Kaštieľ Jakubovany

Hlavná ulica, 083 01 Jakubovany

Kaštieľ bol postavený koncom 19. storočia. Kaštieľ bol v rokoch 2007 až 2013 zrekonštruovaný do svojej súčasnej podoby....

Kaštieľ Krivany

082 71 Krivany

Renesančný kaštieľ je jednou z kultúrnych pamiatok v obci Krivany. Postaviť ho dali Dessewffyovci v prvej polovici 17. storočia. Slúžil ako hradný a o...

Kaštieľ Ražňany

082 61 Ražňany

Kaštieľ bol postavený v 17. storočí. Spolu s priľahlým parkom bol v roku 1996 odkúpený obcou od posledného súkromného majiteľa....

Kaštieľ rodiny Péchyovcov

Uzovský Šalgov 138, 082 61 Uzovský Šalgov

Péchyovci dali postaviť kaštieľ medzi rokmi 1840-1850. Pravdepodobne sú základy budovy ešte zo staršieho panstva. Kaštieľ obkolesoval park, z ktorého ...

Kaštieľ Rožkovany

Rožkovany 117, 082 71 Rožkovany

Czabaláyiho kaštieľ je barokovo-klasicistický a bol postavený v roku 1770. Od 60. rokoch minulého storočia bola budova použitá ako obecný úrad, knižni...

Kaštieľ Svinia

082 32 Svinia

Kaštieľ bol pôvodne postavený v barokovom štýle v druhej polovici 18. storočia.

Kaštieľ Uzovce

Uzovce 136, 082 66 Uzovce

Panský kaštieľ pochádza z konca 19. storočia. Dnes v ňom sídli materská škola, obecná knižnica, pohostinstvo futbalového klubu a fitnesscentrum....

Kaštieľ Župčany

Župčany 172, 080 01 Župčany

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 19. storočia s rozľahlým parkom.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Hlavná 2871/1, 080 01 Prešov

Koncom 14. storočia bola na mieste katedrály sv. Jána Krstiteľa špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Kaplnka stála pri mestskej nemocnici ...

Katedrálny chrám svätého Alexandra Nevského

Partizánska 3853/3, 080 01 Prešov

Pravoslávny chrám v Prešove bol postavený v roku 1950. Jeho päť kupol pripomína typickú architektúru starého cárskeho Ruska.

Kláštor františkánov a kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária

Slanská 2438/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová

V 17. storočí pri rekatolizácii Uhorska cirkevná hierarchia ako aj katolícka šľachta zakladali pre františkánov nové kláštory. Jedným z takýchto klášt...

Klopačka, Prešov - Solivar

Pod Turňou 564, 080 05 Prešov - Solivar

Klopačka - bývalá hlásna a strážna veža drevenej konštrukcie s cibuľovitou strechou – sa nachádza na umelo vyvýšenom návrší (halde) nad soľným areálom...

Kostol bl. Marie Terezie Ledóchowskej

Tadeusza Kościuszki 14, 33-370 Muszyna

Tento rímskokatolícky kostol bol postavený v rokoch 1982-1995. Základný kameň bol posvätený Jánom Pavlom II. V kostole sa taktiež nachádza krstiteľnic...

Kostol Krista Kráľa

Malý Šariš 97, 080 01 Malý Šariš

Kostol bol postavený v 40-tych rokoch 20. storočia. Zariadenie v interiéri kostola je z 20. storočia. Obraz Všetkých svätých pochádza z roku 1884. Pôv...

Kostol Materinstva najsv. Márie Panny

33-370 Leluchów

Kostol v Leluchowe bol postavený v roku 1861. Pôvodne to bol gréckokatolícky farský kostol, po roku 1947 rímskokatolícky. Obnovený v rokoch 1916-1917 ...

Kostol Najsvätejšej Trojice

Poloma 86, 082 73 Poloma

Kostol bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Bol postavený v gotickom štýle. V 16. a 17. storočí bol kostol protestantský. Definitívne sa stal ...

Kostol Najsvätejšej Trojice

Solivarská 47, 080 05 Prešov - Solivar

Neskorogotický kostol z roku 1413.

  • 1
  •   ...  
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   ...  
  • 9