Chrám sv. Kataríny Alexandrijskej

  • Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Šar. Dravce

Gréckokatolícky chrám sv. Kataríny Alexandrijskej je pôvodne gotický a pochádza zo 14. storočia. Veža kostola bola postavená v roku 1622 a kostol bol zrekonštruovaný v renesančného slohu. V roku 1657 bol zničený požiarom, avšak bol rýchlo opravený. Po roku 1757 bol upravený exteriér aj interiér v barokovom štýle. kostol je jednoloďová stavba zaklenutá pruskými klenbami. Vo vnútri kostola visí na stene obraz Kataríny Alexandrijskej z roku 1779. Po ľavej a pravej strane sa nachádzajú rokokové plastiky sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. V interiéri kostola sa taktiež nachádza baroková drevená krstiteľnica s rokokovým vrchnákom, na ktorom je uložené menšie klasicistické súsošie Krst Krista. V kostole je ďalej umiestnený procesiový kríž z konca 18. storočia, rokoková monštrancia, rokokové svietniky z dreva pochádzajúce z druhej polovice 18. storočia a epitaf s portrétnou bustou z roku 1908.


  • Adresa: Šarišské Dravce 270, 082 73 Šarišské Dravce
  • GPS: 49°10'29.97", 20°51'46.08"

V blízkosti výletu

Obchod Šarišské Dravce0,21 km
Gastro Šarišské Dravce0,21 km
Ubytovanie Rožkovany10,06 km
Gastro Rožkovany10,12 km
Obchod Rožkovany10,12 km
Obchod Šarišské Dravce0,21 km
Gastro Šarišské Dravce0,21 km
Ubytovanie Rožkovany10,06 km
Gastro Rožkovany10,12 km
Obchod Rožkovany10,12 km
Obchod Šarišské Dravce0,21 km
Gastro Šarišské Dravce0,21 km
Ubytovanie Rožkovany10,06 km
Gastro Rožkovany10,12 km
Obchod Rožkovany10,12 km