Aktuálna trasa
Plánovaná trasa

Hanigovský hrad

082 56 Hanigovce

Pôvodný drevený hrad bol postavený v 13. storočí. Neskôr bol hrad prestavaný na kamenný. Po prestavaní bol hrad nazývaný aj ako Nový hrad. V roku 1557...

Hradisko Lipany

Dubovická roveň, 082 71 Lipany

V areáli hradiska sa nachádza historická lukostrelnica, zverinec a malý amfiteáter. Hradisko sa nachádza blízko centra mesta Lipany. Obklopuje ho tich...

Kamenický hrad

082 71 Kamenica

Na vápencovom brale v pohorí Čergov leží zrúcanina Kamenického hradu. Od svojho vzniku v roku 1248 zmenil niekoľkých majiteľov, odolával nátlakom nepriateľov, až v roku 1556 zanikol.

Kaplnka Čirč

065 42 Čirč

Kaplnka je vlastne rodinnou hrobkou rodiny Petričkovej, keďže stojí nad hrobmi, v ktorých je pochovaný kňaz Michal Petričko a jeho 46-ročná manželka T...

Kaplnka Korunovania Panny Márie

065 45 Plavnica

Kaplnka bola postavená v roku 1857....

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

065 45 Plavnica

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža bola postavená v roku 1826 v klasicistickom štýle. Kaplnka sa rozprestiera na cintoríne....

Kaplnka Premenenia Pána

Námestie sv. Martina 870/101, 082 71 Lipany

Kaplnka bola postavená v roku 1827. Nachádza sa na starom cintoríne. Prvýkrát bola obnovená až v roku 1937....

Kaplnka Presvätej Bohorodičky

065 43 Orlov

Kaplnka pochádza z 19. storočia. Pri nej sa nachádza aj prameň vody, ktorý je posväcovaný raz za rok na odpust. Nad prameňom sa nachádza oltárik s obr...

Kaplnka Presvätej Trojice

065 42 Čirč

Kaplnku z roku 1875 postavili predkovia z dnešných rodín Šanitkovej a Havrilovej. Stojí na hlavnej trase na svätú Mariánsku horu.

Kaplnka pri Jakubovanoch

083 01 Jakubovany

Kaplnka vedľa cesty na oddych a modlitbu. ...

Kaplnka Snežnej Panny Márie

3172, 082 73 Poloma

Kaplnka Snežnej Panny Márie bola postavená v klasicistickom štýle v roku 1892 na mieste pôvodnej rozpadávajúce sa kaplnky. Bola postavená na pamiatku ...

Kaplnka sv. Alžbety

082 21 Veľký Šariš

Kaplnka bola postavená na konci 17. storočia v ranobarokovom štýle v areáli augustiniánskeho kláštora. V tomto istom storočí bola kaplnka využívaná a...

Kaplnka sv. Anny

082 57 Ľutina

V roku 1878 bola vybudovaná Kaplnka sv. Anny. Počas pútí sa v tejto kaplnke slávili molebeny za zdravie a požehnanie veriacich. Po rekonštrukcii v ro...

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

065 45 Plavnica

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda bola postavená začiatkom 20. storočia. ...

Kaplnka sv. Heleny

082 74 Brezovica

Kaplnka sv. Heleny bola postavená v roku 1854. Nachádza sa na miestnom cintoríne....

Kaplnka sv. Jána Evanjelistu

083 01 Drienica

Kaplnka bola postavená v roku 1822. Bola zrenovovaná v roku 1895. Kaplnka bola vysvätená 12. septembra 1999. Od roku 2000 sa v nej vykonávajú májové l...

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

082 56 Pečovská Nová Ves

Kaplnka pochádza z roku 1864. Za národnú kultúrnu pamiatku bola Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vyhlásená v roku 1964....

Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho

065 45 Plavnica

Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho bola postavená koncom 18. storočia. Barokovo-klasicistická stavba je obkolesená menším parkom. ...

Kaplnka sv. Jána Nepomutského

082 74 Brezovica

Kaplnka sv. Jána Nepomutského pochádza z roku 1834....

Kaplnka sv. Kríža

065 44 Plaveč

Kaplnka bola postavená v roku 1711 a v minulosti slúžila ako miesto posledného odpočinku hradných pánov. ...

Kaplnka sv. Kríža

082 57 Ľutina

Táto kaplnka bola postavená spolu s Kaplnkou sv. Anny v roku 1878. V roku 2015 bola zrekonštruovaná a upravená na sviečkovú kaplnku, kde pútnici počas...

Kaplnka sv. Kunhuty

082 21 Veľký Šariš

Kaplnka je len presbytériom nedokončeného kostola. Zastavenie výstavby zrejme súviselo s úpadkom mesta. Rozostavanú stavbu sa neskôr snažili sfunkčniť...

Kaplnka sv. Michala

082 56 Jakubova Voľa

Kaplnka sv. Michala postavená v strede obce. Dátum vzniku je neznámy. Staršia socha sv. Michala bola nahradená novšou v roku 1926....

Kaplnka sv. mučeníka Jozafáta, Bajerovce

082 73 Bajerovce

Kaplnka sv. mučeníka Josafata bola postavená v roku 1905 pri štátnej ceste v chotári zvanom Beskidalebo aj území nazývanom „strecha Európy“. Pozoruhodnosťou tejto sakrálnej

  • 1
  •   ...  
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •   ...  
  • 9