Chrám sv. Michala

  • Ďačov - Chrám sv. Michala
  • Ďačov - Chrám sv. Michala-2

Gréckokatolícky chrám sv. Michala stojí na miernej vyvýšenine. Obec bola založená koncom 13. storočia a ako bolo zvykom, čoskoro po osídlení si obyvatelia postavili chrám. Ten bol postavený na prelome 13. a 14. storočia v ranogotickom štýle. Jeho pomerne rozmerná murovaná stavba s mohutnou vežou je znakom prosperity regiónu a bohatstva jeho majiteľov. Stavbu chrámu tvorí štvorcové presbytérium, sakristia, loď a veža. V 17. a 18. storočí bol kostol zrekonštruovaný, avšak pôvodná hrubá stavba zostala dodnes. Chrám je príkladom stredovekej sakrálnej architektúry severného Šariša a vzorovou ukážkou vidieckej gotiky.


  • Adresa: 082 71 Ďačov
  • GPS: 49°8'51.29", 20°55'40.49"

V blízkosti výletu

Obchod Ďačov0,21 km
Obchod Ďačov0,41 km
Obchod Jakovany10,43 km
Obchod Uzovský šalgov11,37 km
Gastro Uzovský šalgov11,55 km
Obchod Ďačov0,21 km
Obchod Ďačov0,41 km
Obchod Jakovany10,43 km
Obchod Uzovský šalgov11,37 km
Gastro Uzovský šalgov11,55 km
Obchod Ďačov0,21 km
Obchod Ďačov0,41 km
Obchod Jakovany10,43 km
Obchod Uzovský šalgov11,37 km
Gastro Uzovský šalgov11,55 km