Chrám sv. Michala archanjela

  • Chrám sv. Michala archanjela, Starina

Chrám sv. Michala archanjela bol postavený v klasicistickom štýle na začiatku 19. storočia a zrekonštruovaný v roku 1866. Kostol je jednoloďový s predstavanou vežou a polkruhovým presbytériom. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami.


  • Adresa: 065 46 Starina
  • GPS: 49°19'36.49", 20°49'39.7"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Starina0,20 km
Gastro Starina0,24 km
Obchod Andrzejowka1,46 km
Gastro Legnava1,99 km
Obchod Legnava1,99 km
Ubytovanie Starina0,20 km
Gastro Starina0,24 km
Obchod Andrzejowka1,46 km
Gastro Legnava1,99 km
Obchod Legnava1,99 km
Ubytovanie Starina0,20 km
Gastro Starina0,24 km
Obchod Andrzejowka1,46 km
Gastro Legnava1,99 km
Obchod Legnava1,99 km