Evanjelický kostol sv. Trojice

  • Evanjelický kostol sv. Trojice, Prešov-3
  • Evanjelický kostol sv. Trojice, Prešov-1
  • Evanjelický kostol sv. Trojice, Prešov-2
  • Evanjelický kostol sv. Trojice, Prešov-4
  • Evanjelický kostol sv. Trojice, Prešov-5

Evanjelický kostol sv. Trojice je neobyčajnou renesančnou stavbou. Kostol bol 17. apríla 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jezuiti a evanjelici sa v priebehu dejín striedali v spravovaní kostola. Na oltári sa nachádzal obraz z roku 1845-1846, ktorý bol z Londýna prepravený cez Hamburg, Viedeň a Šopron do Prešova. Bol však zničený požiarom v roku 1913. V roku 1924 bola dokončená kópia zničeného obrazu a bol vložený do oltárneho rámu. Organ, ktorý bol postavený v rokoch 1642 – 1647 je v súčasnosti jednou z najkrajších barokových pamiatok v meste Prešov. Organ tvorí 1530 malých a veľkých píšťaľ. Hlavný vchod, ktorý sa nachádza na severnej strane je od evanjelického kolégia a bočný vchod zo západu od bývalej cirkevnej ľudovej školy, neskôr knižnice Pavla Országha Hviezdoslava, teraz Britského centra.


  • Adresa: Hlavná 2942/143, 080 01 Prešov
  • GPS: 48°59'54.93", 21°14'23.5"

V blízkosti výletu

Gastro Prešov0,11 km
Iné Prešov0,16 km
Gastro Prešov0,20 km
Gastro Prešov0,26 km
Iné Prešov0,85 km
Gastro Prešov0,11 km
Iné Prešov0,16 km
Gastro Prešov0,20 km
Gastro Prešov0,26 km
Iné Prešov0,85 km
Gastro Prešov0,11 km
Iné Prešov0,16 km
Gastro Prešov0,20 km
Gastro Prešov0,26 km
Iné Prešov0,85 km