Katedrála sv. Jána Krstiteľa

  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-4
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-1
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-2
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-3
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-5
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa, Prešov-6
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa-bl. Pavol Gojdič, Prešov
  • Katedrála sv. Jána Krtiteľa-bl. Vasil Hopko, Prešov

Koncom 14. storočia bola na mieste katedrály sv. Jána Krstiteľa špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Kaplnka stála pri mestskej nemocnici a pri Dolnej bráne, ktorou sa vstupovalo do mesta. Kaplnka bola prestavaná na chrám zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii. Chrám aj nemocnica sa stali v roku 1673 majetkom minoritov, ktorí pochádzali z Poľska. Minoriti zmenili účel nemocnice na kláštor. Kláštor zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. V chráme sa nachádzajú relikvie dvoch blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, kópia Turínskeho plátna a relikvia svätého Kríža. Okrem spomenutých sa v katedrále nachádzajú aj ostatky týchto svätých: sv. Ján Krstiteľ, sv. prvomučník Štefan, sv. Anastázia, sv. Filip Neri, sv. Anton Padovský a sv. Filoména.


  • Adresa: Hlavná 2871/1, 080 01 Prešov
  • GPS: 48°59'38.88", 21°14'34.97"

V blízkosti výletu

Iné Prešov0,34 km
Iné Prešov0,40 km
Gastro Prešov0,47 km
Gastro Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,64 km
Iné Prešov0,34 km
Iné Prešov0,40 km
Gastro Prešov0,47 km
Gastro Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,64 km
Iné Prešov0,34 km
Iné Prešov0,40 km
Gastro Prešov0,47 km
Gastro Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,64 km