Klopačka, Prešov - Solivar

  • Klopačka, Solivar

Klopačka - bývalá hlásna a strážna veža drevenej konštrukcie s cibuľovitou strechou – sa nachádza na umelo vyvýšenom návrší (halde) nad soľným areálom. Prvá banícka klopačka vznikla v soľnom areáli pravdepodobne ešte v čase výstavby soľnej bane v 17. storočí, kedy bola využívaná len ako strážna veža. Klopaním na dosku oznamovali baníkom začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti.


  • Adresa: Pod Turňou 564, 080 05 Prešov - Solivar
  • GPS: 48°58'41.57", 21°16'46.46"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Gregorovce11,01 km
Gastro Gregorovce11,56 km
Obchod Gregorovce11,56 km
Obchod Medzany11,58 km
Iné Svinia11,63 km
Ubytovanie Gregorovce11,01 km
Gastro Gregorovce11,56 km
Obchod Gregorovce11,56 km
Obchod Medzany11,58 km
Iné Svinia11,63 km
Ubytovanie Gregorovce11,01 km
Gastro Gregorovce11,56 km
Obchod Gregorovce11,56 km
Obchod Medzany11,58 km
Iné Svinia11,63 km