Kaplnka sv. Heleny

  • Brezovica - Kaplnka sv. Heleny-2
  • Brezovica - Kaplnka sv. Heleny
  • Brezovica - Kaplnka sv. Heleny-3

Kaplnka sv. Heleny bola postavená v roku 1854. Nachádza sa na miestnom cintoríne. Pôvodne bola drevená, až neskôr ju obyvatelia obce prerobili na murovanú.


  • Adresa: 082 74 Brezovica
  • GPS: 49°8'50.09", 20°51'0.5"

V blízkosti výletu

Obchod Brezovica0,27 km
Obchod Brezovica0,31 km
Iné Brezovica0,58 km
Ubytovanie Rožkovany10,15 km
Gastro Renčišov10,17 km
Obchod Brezovica0,27 km
Obchod Brezovica0,31 km
Iné Brezovica0,58 km
Ubytovanie Rožkovany10,15 km
Gastro Renčišov10,17 km
Obchod Brezovica0,27 km
Obchod Brezovica0,31 km
Iné Brezovica0,58 km
Ubytovanie Rožkovany10,15 km
Gastro Renčišov10,17 km