Kostol sv. Michala

  • Kostol sv. Michala, Sarišské Michaľany

Kostol sv. Michala bol postavený v roku 1785 na základoch pôvodného kostola. Bol postavený v románskom štýle, čo možno vidieť na oblúkovitých oknách a klenbách. Interiérové zariadenie pochádza zo 17. a 20. storočia. Najstaršie sochy v kostole sv. Michala sú sochy sv. Jána Krstiteľa so soškou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. K vzácnostiam kostola patrí baroková monštrancia a kalich z 18. storočia. V podzemí kostola sa nachádzajú hrobky rodu Sirmajovcov, ktorí boli miestny zemepáni.


  • Adresa: 082 22 Šarišské Michaľany
  • GPS: 49°4'13.44", 21°8'11.03"

V blízkosti výletu

Gastro Šarišské Michaľany0,05 km
Obchod Šarišské Michaľany0,11 km
Gastro Šarišské Michaľany0,26 km
Obchod Šarišské Michaľany0,27 km
Iné Šarišské Michaľany0,28 km
Gastro Šarišské Michaľany0,05 km
Obchod Šarišské Michaľany0,11 km
Gastro Šarišské Michaľany0,26 km
Obchod Šarišské Michaľany0,27 km
Iné Šarišské Michaľany0,28 km
Gastro Šarišské Michaľany0,05 km
Obchod Šarišské Michaľany0,11 km
Gastro Šarišské Michaľany0,26 km
Obchod Šarišské Michaľany0,27 km
Iné Šarišské Michaľany0,28 km