Kostol sv. Kozmu a Damiána

  • Kostol sv. Kozmu a Damiána, Ostrovany

Renesančná veža pochádza z pôvodnej stavby vubudovanej po roku 1530. Pod jej omietkou sa nachádza renesančná výstuž. Zvyšok kostola bol postavený v roku 1741. V kostole sa nachádza klasicistický hlavný oltár so sochami anjelov, klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia a obraz Panny Márie Lurdskej zo začiatku 20. storočia. V kostole sa nachádzala aj gotická socha Panny Márie z obdobia okolo roku 1480, ktorá však bola prevezená do múzea v Budapešti. Od roku 1920 sa vedľa kostola nachádza pomník venovaný padlým vojakom 1. svetovej vojny.


  • Adresa: 082 22 Ostrovany
  • GPS: 49°3'48.32", 21°7'6.52"

V blízkosti výletu

Obchod Ostrovany0,18 km
Gastro Šarišské Michaľany1,13 km
Obchod Šarišské Michaľany1,44 km
Gastro Šarišské Michaľany1,47 km
Obchod Šarišské Michaľany1,54 km
Obchod Ostrovany0,18 km
Gastro Šarišské Michaľany1,13 km
Obchod Šarišské Michaľany1,44 km
Gastro Šarišské Michaľany1,47 km
Obchod Šarišské Michaľany1,54 km
Obchod Ostrovany0,18 km
Gastro Šarišské Michaľany1,13 km
Obchod Šarišské Michaľany1,44 km
Gastro Šarišské Michaľany1,47 km
Obchod Šarišské Michaľany1,54 km