Nový mestský cintorín

  • Cintorín nový, Prešov

Nový mestský cintorín na Šváboch v Prešove bol nominovaný medzi najlepšie projekty návrhu krajinného a urbánneho priestoru. Dominantou mestského cintorína sa stala západná brána, ktorá je nielen orientačným bodom veľkej plochy cintorína, ale aj symbolom zastavenia sa a stíšenia pred vstupom na cintorín. Na novom mestskom cintoríne je priestor pre 2700 hrobových miest, navrhnutý je však nielen pre klasické hrobové miesta, ale aj pre tzv. zelené, urnové hroby.


  • Adresa: 080 01 Prešov
  • GPS: 49°0'7.04", 21°14'33.73"

V blízkosti výletu

Gastro Prešov0,44 km
Iné Prešov0,56 km
Gastro Prešov0,63 km
Gastro Prešov0,69 km
Iné Prešov1,02 km
Gastro Prešov0,44 km
Iné Prešov0,56 km
Gastro Prešov0,63 km
Gastro Prešov0,69 km
Iné Prešov1,02 km
Gastro Prešov0,44 km
Iné Prešov0,56 km
Gastro Prešov0,63 km
Gastro Prešov0,69 km
Iné Prešov1,02 km