Kostol sv. Jozefa

  • Kostol sv. Jozefa-františkánsky, Prešov
  • Kostol sv. Jozefa-františkánsky, Prešov-2
  • Kostol sv. Jozefa-františkánsky, Prešov-3

Františkánsky kostol sv. Jozefa je ranobarokový rímskokatolícky kláštorný kostol zo 14. storočia. Kostol je majetkom Rádu menších bratov. Na námestí pred kostolom sa týči niekoľko metrov vysoké súsošie, ktorého hlavná socha je socha sv. Róchusa, protimorového patróna. Pred kostol bolo súsošie umiestnené v roku 1733, avšak dokončené bolo až v roku 1795. V súčasnosti sú originály sôch uložené vo veži Konkatedrály sv. Mikuláša. Pred františkánskym kostolom stoja ich verné kópie. V súčasnosti je kostol sv. Jozefa jediný dvojvežový františkánsky kostol na celom Slovensku. Raritou kostola je 471 relikvií svätých a blahoslavených - čo je najväčšia zbierka relikvií na Slovensku.


V blízkosti výletu

Iné Prešov0,31 km
Gastro Prešov0,42 km
Gastro Prešov0,47 km
Iné Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,51 km
Iné Prešov0,31 km
Gastro Prešov0,42 km
Gastro Prešov0,47 km
Iné Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,51 km
Iné Prešov0,31 km
Gastro Prešov0,42 km
Gastro Prešov0,47 km
Iné Prešov0,48 km
Gastro Prešov0,51 km