Kostol sv. Demetera

  • Chrám sv. Demetera, Udol
  • Kostol sv. Demetera, Údol

Pôvodný gréckokatolícky chrám, ktorý dnes však už neexistuje sa nachádzal na pozemku bývalej gréckokatolíckej školy. Kostol sv. Demetera je klasicistický a bol postavený v roku 1866. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Interiérové zariadenie pochádza z roku 1888. Krstiteľnica je z roku 1656 a barokový kalich z roku 1773. Známy maliar Max Kurth namaľoval nástenné fresky nachádzajúce sa v kostole, ktoré pochádzajú z roku 1924. Kostol bol opravený v roku 1888 a v roku 1943. Od roku 2011 sa začala rekonštrukcia interiéru kostola.


  • Adresa: 065 45 Údol
  • GPS: 49°17'34.82", 20°48'41.3"

V blízkosti výletu

Obchod Údol0,33 km
Gastro Krásna Lúka11,07 km
Obchod Hraničné12,17 km
Obchod Kyjov12,52 km
Obchod Šarišské Dravce13,54 km
Obchod Údol0,33 km
Gastro Krásna Lúka11,07 km
Obchod Hraničné12,17 km
Obchod Kyjov12,52 km
Obchod Šarišské Dravce13,54 km
Obchod Údol0,33 km
Gastro Krásna Lúka11,07 km
Obchod Hraničné12,17 km
Obchod Kyjov12,52 km
Obchod Šarišské Dravce13,54 km