Cyklochodník Údol - Plaveč

  • Cyklochodník Údol-Plaveč
  • Cyklotrasa Udol-Plaveč

Cyklochodník Údol - Plaveč v dĺžke 6 km je časťou medzinárodnej cyklotrasy Aquavelo, ktorá tvorí priestor s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu.


  • Adresa: Údol
  • GPS: 49°17'7.4", 20°48'46.15"

V blízkosti výletu

Obchod Údol0,78 km
Gastro Krásna Lúka10,22 km
Obchod Kyjov11,90 km
Obchod Šarišské Dravce12,70 km
Gastro Šarišské Dravce12,70 km
Obchod Údol0,78 km
Gastro Krásna Lúka10,22 km
Obchod Kyjov11,90 km
Obchod Šarišské Dravce12,70 km
Gastro Šarišské Dravce12,70 km
Obchod Údol0,78 km
Gastro Krásna Lúka10,22 km
Obchod Kyjov11,90 km
Obchod Šarišské Dravce12,70 km
Gastro Šarišské Dravce12,70 km