Kostol povýšenia sv. Kríža

  • Kostol povýšenia sv. Kríža, Uzovce

Pôvodný kostol bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Na jeho mieste bol v roku 1800 postavený súčasný kostol povýšenia sv. Kríža v klasicistickom štýle. Jednoloďový kostol s vežou je umiestnený v strede obce Uzovce. Bol zrekonštruovaný v roku 1891 a v roku 1955. Klasicistický hlavný oltár bol vytvorený okolo obdobia stavby kostola. Ľudová plastika  sv. Jána Nepomuckého a kríž pochádzajú z prvej polovice 19. storočia.


  • Adresa: Uzovce 138, 082 66 Uzovce
  • GPS: 49°5'29.64", 21°10'55.16"

V blízkosti výletu

Obchod Uzovce0,13 km
Gastro Hubošovce1,75 km
Obchod Hubošovce1,90 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,94 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,94 km
Obchod Uzovce0,13 km
Gastro Hubošovce1,75 km
Obchod Hubošovce1,90 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,94 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,94 km
Obchod Uzovce0,13 km
Gastro Hubošovce1,75 km
Obchod Hubošovce1,90 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,94 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,94 km