Mauzóleum

  • Mauzóleum Alberta Bujanovicsa, Uzovce

Mauzóleum Alberta Bujanovicsa bolo pravdepodobne postavené už v roku 1918 jeho otcom na pamiatku svojho syna. Albert Bujanovics sa narodil v roku 1895 v obci Uzovce a vedel hovoriť maďarským, nemeckým, francúzskym a slovenským jazykom. Albert Bujanovics slúžil ako vojenský pilot počas prvej svetovej vojny. Absolvoval 37 operačných letov a jeden vzdušný boj. Z vojenských vyznamenaní získal Striebornú a Bronzovú vojenskú záslužnu medailu, Striebornú medailu za odvahu I. a II. triedy a Karlov vojenský kríž. Zahynul počas cvičného letu dňa 19. marca 1918 vo veku 22 rokov. Podľa miestnych občanov počas 2. svetovej vojny bol hrob vykradnutý ruskými vojakmi. Pozostatky boli počas totalitného režimu pochované na miestnom cintoríne, odvtedy mauzóleum pustne.


  • Adresa: 082 66 Uzovce
  • GPS: 49°5'34.08", 21°10'47.82"

V blízkosti výletu

Obchod Uzovce0,34 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,74 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,74 km
Gastro Hubošovce1,87 km
Obchod Hubošovce1,98 km
Obchod Uzovce0,34 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,74 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,74 km
Gastro Hubošovce1,87 km
Obchod Hubošovce1,98 km
Obchod Uzovce0,34 km
Gastro Šarišské Sokolovce1,74 km
Obchod Šarišské Sokolovce1,74 km
Gastro Hubošovce1,87 km
Obchod Hubošovce1,98 km