Renesančný Kaštieľ Nižná Šebastová

  • Kaštieľ, Nižná Sebastová-3
  • Kaštieľ, Nižná Sebastová-1
  • Kaštieľ, Nižná Sebastová-2

Kaštieľ bol postavený na mieste bývalého hradu, ktorý bol zbúraný v roku 1550. Základ kaštieľa tvorí renesančná stavbá z prvej polovice 17. storočia. Začiatkom 18. storočia bol prebudovaný a barokovo upravený spolu s obrannou ohradou, na nárožiach ktorej stoja masívne obranné veže. Kaštieľ je v rámci mesta Prešova najvzácnejšou pamiatkou tohoto typu šľachtickej rezidencie a typickým reprezentantom renesančno-barokového kaštieľa.


V blízkosti výletu

Obchod Hubošovce10,41 km
Obchod Uzovce10,59 km
Iné Svinia11,22 km
Obchod Svinia11,45 km
Obchod Svinia11,49 km
Obchod Hubošovce10,41 km
Obchod Uzovce10,59 km
Iné Svinia11,22 km
Obchod Svinia11,45 km
Obchod Svinia11,49 km
Obchod Hubošovce10,41 km
Obchod Uzovce10,59 km
Iné Svinia11,22 km
Obchod Svinia11,45 km
Obchod Svinia11,49 km