Kostol Nanebovzatia Panny Márie

  • Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Hubošovce

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v barokovom štýle koncom 17. storočia. Rekonštrukcia sa udiala v roku 1938. Kostol bol posvätený dňa 15.9.1940. V kostole sa nachádza hlavný oltár Nepoškvrnenej Panny Márie a polychromovaná drevorezba z obdobia okolo roku 1766. Uprostred hlavného oltára je umiestnený obraz Immaculata. Bočný oltár sv. Františka, barokový kalich a bočný oltár sv. Magdalény pochádza z roku 1766. Rokoková monštrancia a organova skriňa sú z druhej polovice 18. storočia.


  • Adresa: Hubošovce 61, 082 66 Hubošovce
  • GPS: 49°6'0.51", 21°12'20.17"

V blízkosti výletu

Obchod Hubošovce0,09 km
Gastro Hubošovce0,56 km
Obchod Uzovce1,92 km
Gastro Župčany10,21 km
Gastro Župčany10,28 km
Obchod Hubošovce0,09 km
Gastro Hubošovce0,56 km
Obchod Uzovce1,92 km
Gastro Župčany10,21 km
Gastro Župčany10,28 km
Obchod Hubošovce0,09 km
Gastro Hubošovce0,56 km
Obchod Uzovce1,92 km
Gastro Župčany10,21 km
Gastro Župčany10,28 km