Varňa František, Solivar

  • Varňa František, Solivar

Varňa František patrí do komplexu technických pamiatok a múzea Solivar, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Na prelome 18. a 19. storočia boli postavené dve varne soli - František a Ferdinand (zbúraná v r. 1931). Varňa František kompletne zhorela v roku 1819, nezachovala sa v pôvodnej podobe.


V blízkosti výletu

Ubytovanie Gregorovce10,82 km
Obchod Medzany11,29 km
Iné Svinia11,30 km
Gastro Gregorovce11,36 km
Obchod Gregorovce11,36 km
Ubytovanie Gregorovce10,82 km
Obchod Medzany11,29 km
Iné Svinia11,30 km
Gastro Gregorovce11,36 km
Obchod Gregorovce11,36 km
Ubytovanie Gregorovce10,82 km
Obchod Medzany11,29 km
Iné Svinia11,30 km
Gastro Gregorovce11,36 km
Obchod Gregorovce11,36 km