Vojenské múzeum

  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-01
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-02
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-03
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-04
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-05
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-06
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-07
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-08
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-09
  • Vojenské múzeum, Stará Lubovňa-10

Vojenské múzeum - vojenská expozícia Michala Strenka je realizovaná formou vonkajšej aj vnútornej prezentácie. Chce bez nenávisti a predsudkov vzdať úctu všetkým zúčastneným stranám dotknutým vojnovým konfliktom. Chce tiež ukázať krutosť, následky zbabelosti, ale aj česť a hrdinstvo.


V blízkosti výletu

Iné Stará Ľubovňa1,53 km
Gastro Stará Ľubovňa1,72 km
Gastro Stará Ľubovňa1,82 km
Gastro Šambron10,80 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,98 km
Iné Stará Ľubovňa1,53 km
Gastro Stará Ľubovňa1,72 km
Gastro Stará Ľubovňa1,82 km
Gastro Šambron10,80 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,98 km
Iné Stará Ľubovňa1,53 km
Gastro Stará Ľubovňa1,72 km
Gastro Stará Ľubovňa1,82 km
Gastro Šambron10,80 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,98 km