Skanzen, drevený kostol sv. Michala

  • Skanzen, Lubovňa-4

Pod Ľubovnianskym hradom sa nachádza múzeum ľudovej architektúry v podobe skanzenu. Celý komplex pozostáva z 25 objektov, vrátane obytných domov z prvej tretiny 20. storočia, maštale a stodoly. Taktiež súčasťou expozície je aj zrubová kováčska vyhňa z 19. storočia, mlyn a dieľňa stolára. Tieto stavby patria k technickým pamiatkam expozície. 

Dominantou skanzenu je zrubový gréckokatolícky kostolík východného obradu. Bol postavený v obci Matysová v druhej polovici 18. storočia a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Chrám bol zrekonštruovaný v roku 1938. Potom, čo bol v obci postavený nový murovaný chrám zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, bol drevený chrám v roku 1973 premiestnený z Matysovej do skanzenu v Starej Ľubovni. V hlavnej veži sa nachádzali tri zvony, ktoré však boli premiestnené do murovaného chrámu v Matysovej ešte pred premiestnením dreveného chrámu. Ikonostas pochádza približne z 18. storočia a je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Má štyri rady na štyroch poschodiach. Prvý hlavný rad je vytvorený ikonami sv. Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonou sv. archanjela Michala. Uprostred druhého radu je Mandylion. Tretí rad je  apoštolský a tvorí ho šesť ikon. V strede tretieho radu je ikona Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad tvorí šesť medailónov zobrazujúcich konkrétnych prorokov. Ikonostas je zakončený ikonou Ukrižovania.


  • Adresa: Zámocká 1620, 064 01 Stará Ľubovňa
  • GPS: 49°19'1.25", 20°41'41.53"

V blízkosti výletu

Iné Stará Ľubovňa1,61 km
Gastro Stará Ľubovňa1,79 km
Gastro Stará Ľubovňa1,92 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,89 km
Gastro Šambron10,96 km
Iné Stará Ľubovňa1,61 km
Gastro Stará Ľubovňa1,79 km
Gastro Stará Ľubovňa1,92 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,89 km
Gastro Šambron10,96 km
Iné Stará Ľubovňa1,61 km
Gastro Stará Ľubovňa1,79 km
Gastro Stará Ľubovňa1,92 km
Gastro Mníšek nad Popradom10,89 km
Gastro Šambron10,96 km