NKP Solivar

  • 34. NKP Solivar - Ján Kováč

Národná kultúrna pamiatka patriaca k najvýznamnejším technickým pamiatkam na Slovensku, pochádza zo 17. storočia. Tento komplex je unikátny na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Proces začal keď v roku 1571 začali pôvodnú soľnú jamu prehlbovať. Dovtedy mala 155m. V roku 1674 nad ňou postavili gápeľ, ktorý v tom čase bol jedným z najväčších v celej strednej Európe. Bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v kožených mechoch o veľkosti 5-7 hl. Neskôr sa pomocou drevenej šachty privážala do zásobníkov. Z tamadiaľ do predhrievacej, potom do odparovacej nádoby. Kryštalická soľ sa prevážala do odkvapových komôr, kde sa ponechala asi 24 hodín. Následne išla do sušiarní, kde bola približne 8 hodín a potom už smerovala do skladu. Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. Tento jav bol jeden z veľkolepých objektov celého areálu. Na kopčeku sa nachádza zvonica, ktorá oznamovala baníkom začiatok zmeny. Solivar bol dvakrát postihnutý požiarmi. Po druhom sa objekt nachádzal v havarijnom stave približne 30 rokov. V roku 2015 sa skončila rekonštrukcia objektu a návštevníci opäť môžu vidieť aspoň kúsok histórie. Celý tento areál a najmä jeho technické pamiatky nemajú na území Slovenska konkurenciu. 

Četerne, Solivar

Klopačka, Solivar

Šachta Leopold, Solivar


V blízkosti výletu

Ubytovanie Gregorovce10,86 km
Iné Svinia11,32 km
Obchod Medzany11,32 km
Gastro Gregorovce11,40 km
Obchod Gregorovce11,40 km
Ubytovanie Gregorovce10,86 km
Iné Svinia11,32 km
Obchod Medzany11,32 km
Gastro Gregorovce11,40 km
Obchod Gregorovce11,40 km
Ubytovanie Gregorovce10,86 km
Iné Svinia11,32 km
Obchod Medzany11,32 km
Gastro Gregorovce11,40 km
Obchod Gregorovce11,40 km