Mestské informačné centrum v Prešove

  • MIC Prešov

Mestské informačné centrum v Prešove poskytuje informácie o možnostiach v regióne ako sú podujatia, turistické možnosti, ubytovacie a stravovacie zariadenia, aktivity na trávenie voľného času. Informačné centrum taktiež ponúka informácie o inštitúciách sídliacich v Prešove a dopravných spojeniach v krajine. Tiež je možnosť si v informačnom centre zakúpiť mapy, pohľadnice, suveníry a vstupenky na podujatie "Objavovanie Prešova".


V blízkosti výletu

Iné Prešov0,02 km
Gastro Prešov0,12 km
Gastro Prešov0,18 km
Gastro Prešov0,25 km
Iné Prešov0,72 km
Iné Prešov0,02 km
Gastro Prešov0,12 km
Gastro Prešov0,18 km
Gastro Prešov0,25 km
Iné Prešov0,72 km
Iné Prešov0,02 km
Gastro Prešov0,12 km
Gastro Prešov0,18 km
Gastro Prešov0,25 km
Iné Prešov0,72 km