Kostol sv. Štefana prvomučeníka

  • Kostol sv. Štefana prvomučeníka, Krivany

Kostol sv. Štefana Prvomučeníka pochádza z roku 1300 a bol postavený v ranogotickom štýle. Vo výklenku lode sa nachádza ľudová socha sv. Floriána z roku 1898. Veža získala dnešnú podobu v roku 1890.  V roku 1813 sa vo veži nachádzali tri zvony, z toho jeden na úctu sv. Štefana-prvého mučeníka. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi v 19. storočí. Kostol bol spravovaný dvakrát evanjelikmi, ale v súčasnosti je rímskokatolícky. Na kostolnom dvore sa nachádzajú hroby poväčšine zomrelých členov šľachtických rodín kedysi žijúcich v obci Krivany, najmä Dessewffyovcov, Móslerovcov a iných.


  • Adresa: Kostolná 132/15, 082 71 Krivany
  • GPS: 49°10'22.55", 20°54'31.11"

V blízkosti výletu

Obchod Krivany0,29 km
Gastro Krivany0,29 km
Obchod Krivany0,33 km
Obchod Ľutina10,25 km
Gastro Ľutina10,25 km
Obchod Krivany0,29 km
Gastro Krivany0,29 km
Obchod Krivany0,33 km
Obchod Ľutina10,25 km
Gastro Ľutina10,25 km
Obchod Krivany0,29 km
Gastro Krivany0,29 km
Obchod Krivany0,33 km
Obchod Ľutina10,25 km
Gastro Ľutina10,25 km