Skalná ihla

  • Chmelnica skalná ihla-2
  • Chmelnica skalná ihla
  • Chmelnica skalná ihla-3

Skalná ihla je prírodná pamiatka, ktorá sa zvykne nazývať aj Čertova skala. Do zoznamu prírodných pamiatok bolo dielo zapísané v roku 1989. Útvar z kameňa sa rozprestiera na rozlohe 0.14 ha a má výšku 12 m. Skalná ihla stojí na hranici chmeľnického chotára v mieste, ktoré vedie k obci Hajtovka.

Osamelé jurské bradlo, ako sa zvykne Skalná ihla označovať, sa nachádza v nive rieky Poprad. Spodná časť prírodnej pamiatky je značne poznačená vodným tokom, ktorý ju neustále obmýva. Bradlo vzniklo selektívnou eróziou krinoidných a hľuznatých vápencov v doline Popradu.

Pre všetkých návštevníkov, ktorí sa rozhodnú popri krásach Vysokých Tatier zhliadnuť aj niečo navyše, je pre osamelé jurské bradlo Skalná ihla ideálnym riešením.

Chmelnica skalná ihla

Chmelnica skalná ihla-3


  • Adresa: 064 01 Chmeľnica
  • GPS: 49°17'44.04", 20°45'17.87"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Muszyna10,73 km
Ubytovanie Muszyna11,73 km
Obchod Muszyna11,79 km
Obchod Čirč11,87 km
Gastro Muszyna11,87 km
Ubytovanie Muszyna10,73 km
Ubytovanie Muszyna11,73 km
Obchod Muszyna11,79 km
Obchod Čirč11,87 km
Gastro Muszyna11,87 km
Ubytovanie Muszyna10,73 km
Ubytovanie Muszyna11,73 km
Obchod Muszyna11,79 km
Obchod Čirč11,87 km
Gastro Muszyna11,87 km